Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu s názvom "Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Cinobaňa" je rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, ktorý plne korešponduje so Špecifickým cieľom 6.1.1 Operačného programu Ľudské zdroje. Uvedený cieľ sa dosiahne prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom "Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode".

Predmetom predkladaného projektu je výstavba vodovodnej prípojky s výdajníkom pitnej vody v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v obci Cinobaňa, v okrese Poltár, v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Časový harmonogram realizácie predkladaného projektu je nastavený na obdobie 09/2020 až 09/2022.

Merateľný ukazovateľ projektu s názvom "Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu", s kódom P0156 a cieľovou dohnotou 118 bude dosiahnutý prostrednícvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom "Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode".

Viac
Subjekt
Obec Cinobaňa
Miesta realizácie
Cinobaňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.03.2023
Celková suma
16,354 €
Vlastné zdroje
818 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode
Typ
Podpora prístupu k …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
28.09.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
13.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
17.04.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
19.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu
Hodnota
118,0 (osoby)
Cieľ
118,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov IČO
Názov
DOM - PLAST s.r.o.
IČO
36754811
Názov
"Pre rozvoj"
IČO
42003130
Názov
Vladimír Rojík - "ROJÍK"
IČO
37830805
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.