Popis projektu

Realizáciou projektu (ETAPY č. 3 a 4) v dĺžke 3,780 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na diaľnicu D1 a cestu I. triedy č. I/61. Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné napojenie priemyselného parku a zón na cestu I. triedy a infraštruktúru TEN-T, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Zvýši sa aj nosnosť 4 mostných konštrukcií.

Plniť sa budú merateľné ukazovatele P0016 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) - 3,780 km a P0868 Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - 174 631,00 Eur. Merateľný ukazovateľ P0014 Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy) sa nebude realizovať.

Projekt je súčasťou integrovanej operácie uvedenej v RIÚS, konkrétne Integrovaný projekt rekonštrukcie prestupného uzla v Považskej Bystrici s rekonštrukciou zastávok v nadväznosti na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517. Aktivity v rámci tejto žiadosti sú zamerané na rekonštrukciu cesty č. II/517 v dĺžke 3,780 km a štyroch mostných objektov. Na predmetnom území sa nachádza aj projekt rekonštrukcie parkoviska a autobusovej stanice v Považskej Bystrici s rekonštrukciou zastávok: Prečín, Domaniža.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 3,590, ktorá pokračuje cez mesto Považská Bystrica a končí v km 5,740 pred obcou Prečín. Zatiaľ bol zrealizovaný projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1, ktorý zahŕňa úsek cesty v km 0,000 – 3,590. Schválený bol projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
5,903,991 €
Vlastné zdroje
295,200 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
09.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
09.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
3,78 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
-
Cieľ
174,631 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Záverečná faktúra VSD - II/517, 3. a 4. etapa

Záverečná faktúra VSD - II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
942,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
942,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA2_VSD_II_517_3a4_etapa

Faktúra č. 2 za výkon stavebného dozora - II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FA2_VSD_II_517_3a4_etapa

Faktúra č. 2 za výkon stavebného dozora - II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 6 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,173,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Faktúra č. 6 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 6 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,173,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,006,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,006,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebný dozor II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra 3 za stavebný dozor II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebný dozor II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra 3 za stavebný dozor II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o.
IČO
52133176
Názov
PORR s.r.o.
IČO
36667102
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.