Popis projektu

Realizáciou projektu (ETAPY č. 3 a 4) v dĺžke 3,780 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na diaľnicu D1 a cestu I. triedy č. I/61. Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné napojenie priemyselného parku a zón na cestu I. triedy a infraštruktúru TEN-T, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Zvýši sa aj nosnosť 4 mostných konštrukcií.

Plniť sa budú merateľné ukazovatele P0016 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) - 3,780 km a P0868 Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - 174 631,00 Eur. Merateľný ukazovateľ P0014 Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy) sa nebude realizovať.

Projekt je súčasťou integrovanej operácie uvedenej v RIÚS, konkrétne Integrovaný projekt rekonštrukcie prestupného uzla v Považskej Bystrici s rekonštrukciou zastávok v nadväznosti na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517. Aktivity v rámci tejto žiadosti sú zamerané na rekonštrukciu cesty č. II/517 v dĺžke 3,780 km a štyroch mostných objektov. Na predmetnom území sa nachádza aj projekt rekonštrukcie parkoviska a autobusovej stanice v Považskej Bystrici s rekonštrukciou zastávok: Prečín, Domaniža.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 3,590, ktorá pokračuje cez mesto Považská Bystrica a končí v km 5,740 pred obcou Prečín. Zatiaľ bol zrealizovaný projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1, ktorý zahŕňa úsek cesty v km 0,000 – 3,590. Schválený bol projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
5,903,991 €
Vlastné zdroje
295,200 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
09.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
09.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
3,78 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
-
Cieľ
174,631 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 3. a 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
PORR s.r.o.
IČO
36667102
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.