Popis projektu

podmienky poskytnutia príspevku:

2.3.2 - investícia je zameraná na rekonštrukci domu smútku

2.4.2 - výdavky na hmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami

2.6.1 - netýka sa projektu

2.6.4 -  projekt prispeje k fokusovej oblasti 14.2 - 6b Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

2.6.7 - projekt nebude umelo delený na etapy

2.6.8 - projekt upkatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstaravaní

2.6.10 - príslušné operácie projektu sa vykonávajú v súlade s plánmi:

2.9.4 - Žiadateľ ako verejný obstáravateľ postupoval v zmysle § 2 odsek 1 zákona č. 315/2016

2.9.9 - žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov

2.9.13 - žiadateľ postupoval tak, aby vynaložené náklady boli hospodárne a zabezpečil dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie

Viac
Subjekt
Obec Petrovce
Miesta realizácie
Petrovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.09.2022
Celková suma
25,996 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Dom smútku - rekonštrukcia a obnova
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.08.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
13.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

HSV Trade, s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
HSV Trade, s.r.o.
IČO
47421932
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.