Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ s MŠ Margecany

Obec Margecany

Popis projektu

Projekt je realizovaný v obci Margecany, ktorá sa nachádza v okrese Gelnica a patrí do Košického samosprávneho kraja.
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt ZŠ a MŠ. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa zníži primárna energetická náročnosť. Navrhovaným zdrojom bude kaskáda 2x plynového tepelného čerpadla vzduch/voda GAHP HT S1 tiché s tepelným výkonom maximálne 2x 41,3 kW (pri A7/W35).
Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.
Očakávaná úspora zemného plynu po realizácii investície predstavuje cca 1494 m3/rok.

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2022 - 01.05.2023
Celková suma
163,725 €
Vlastné zdroje
8,186 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,v…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
16.11.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
15.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
02.08.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
18.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,08 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0826 (MW)
Naposledy aktualizované
22.05.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0826 (MWt)
Naposledy aktualizované
22.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,537 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,135 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0162 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,6336 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - TC - I.

Faktúra - stavené práce TC ZS

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Stavebné práce - TC - I.

Faktúra - stavené práce TC ZS

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - TC ZS - I.

Faktúra za stavebný dozor - TC ZS

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Stavebný dozor - TC ZS - I.

Faktúra za stavebný dozor - TC ZS

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment - TČ ZS s MS - I.

Faktúra za externý manažment - TČ ZS s MS - I.

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Externý manažment - TČ ZS s MS - I.

Faktúra za externý manažment - TČ ZS s MS - I.

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - TC ZS - finálne

Faktúra za stavebný dozor - TC ZS - finálna

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - TC ZS - finálne

Faktúra za stavebný dozor - TC ZS - finálna

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Stavebné práce TC ZS - finálne

Faktúra - stavebné práce TC ZS - finálna

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce TC ZS - finálne

Faktúra - stavebné práce TC ZS - finálna

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Externý manažment projektu - TC - finálne

Faktúra za externý manažment - TČ ZS s MS - II.

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu - TC - finálne

Faktúra za externý manažment - TČ ZS s MS - II.

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov IČO
Názov
RamontBuilding, s.r.o.
IČO
44873905
Názov
TERGO s.r.o.
IČO
52933211
Názov
MeRa service, s.r.o.
IČO
36490946
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.