Popis projektu

Projekt je situovaný v obci Litava, ktorá leží v Banskobystrickom kraji v okrese Krupina. Rozprestiera sa v okolí potoka Litavica.  Okresné mesto Krupina je vzdialené od obce Litava len 16 km. Kataster obce susedí s obcami Lackov, Trpín, Cerovo, Čebovce, Plachtince, Zemiansky Vrbovok a Sucháň. Obec sa rozprestiera na celkovej ploche 2213 ha. V obci žije 763  obyvateľov k 31.12.2018, hustota obyvateľstva je 34,48 obyv./km². Na jej okraji sa nachádza Rómska osada, kde žije cca 300 občanov, čo tvorí viac ako 33 %  z celkového počtu obyvateľov. Miera nezamestnanosti v okrese Krupina   je 6,62  % k 31.8.2019. V obci je odhadovaná miera nezamestnanosti 12,22 %.

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií a vytvorenie spevnených plôch vo vidieckej  obci Litava. Projekt  prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov na vidieku, k zvýšeniu kvality infraštruktúry a kvality dostupnosti služieb. Konkrétne sa bude jednať o rekonštrukciu existujúcej miestnej komunikácie Okolo kostola, rekonštrukcie spevnenej plochy vstupu do Domu smútku a vytvorenie novej spevnenej plochy v priestore Za kostolom. Dĺžka rekonštruovaných komunikácií  celkom je 70 m. Plocha opravenej spevnej plochy pri vstupe do Domu smútku  celkom  je 140  m2 a plocha novej  spevnenej plochy celkom je 493 m2.  Projekt prispeje k skvalitneniu dostupnosti miestnej služby a k zvýšeniu atraktivity obce pre obyvateľov aj návštevníkov obce. Pridanou hodnotou projektu je zavedenie prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré bude obec realizovať a do realizácie zapojí aj marginalizovaných občanov, ktorí žijú v segregovanej Rómskej osade. Pri ploche Za kostolom bude vybudovaný zelený pás šírky 1 metra, na ktorom bude zriadený trávnik a výsadba okrasných drevín.

Projekt súvisí s fokusovou oblasťou 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a je v súlade s Programom rozvoja obcí Mikroregiónu Východný Hont ako aj s inými strategickými dokumentami. Výber dodávateľa zabezpečila obec v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom bol uplatnený sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.

Podrobný popis  preukázania splnenia podmienok  poskytnutia príspevku je uvedený v prílohe 2B Projekt realizácie.

Viac
Subjekt
Obec Litava
Miesta realizácie
Litava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.09.2022
Celková suma
40,031 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
19.07.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
27.09.2022
Názov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a v…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
19.07.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
27.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vytvorenie spevnených plôch

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
VIAKORP, s.r.o.
Žiadaná suma
40,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov IČO
Názov
VIAKORP, s.r.o.
IČO
50228455
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.