Popis projektu

Zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti sa v posledných rokoch stáva pre Mesto Rožňava čoraz významnejšou výzvou. Uvedené je spôsobené vysokou mierou elektronizácie služieb samosprávy a s ňou spojené čoraz významnejšie riziká. S ohľadom na uvedené sa preto Mesto Rožňava rozhodlo pre realizáciu projektu „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Rožňava“, ktorého hlavným cieľom je „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti samosprávy Mesta Rožňava prostredníctvom implementácie nevyhnutných technických opatrení“.

Úspešná implementácia projektu prostredníctvom jeho hlavných aktivít, ktorými sú:

  • Analýza a dizajn
  • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
  • Implementácia a testovanie
  • Nasadenie

umožní projektu nielen zvýšiť úroveň ochrany kybernetického priestoru Mesta Rožňava ale zároveň vybudovať trvaloudržateľné riešenie kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa bude vyznačovať vysokou efektivitou prevádzky, čo možno najmenším negatívnym finančným vplyvom na jeho rozpočet a využitím inovatívnych technológií.

Úspešná realizácia projektu umožní dosiahnuť naplnenie merateľných ukazovateľov, ktorými sú:

  • P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov: 5
  • P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS: 4
  • P0048 Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov: 4

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.10.2023
Celková suma
355,983 €
Vlastné zdroje
17,799 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
09.12.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.