Popis projektu

Predmetom národného projektu bude vybavenie cieľových skupín projektu digitálnym vybavením, pričom toto vybavenie bude zabezpečované formou poukážok, ktoré budú poskytované priamo zákonným zástupcom žiakov, resp. žiakom majúcim spôsobilosť na právne úkony podľa osobitného predpisu, spadajúcim do definície cieľovej skupiny projektu (viď ďalšie kapitoly zámeru národného projektu). Prijímateľom projektu je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, ide o záujmové združenie právnických osôb vytvorené Ministerstvom financií SR a IT Asociáciou Slovenska. Cieľom pripravovaného projektu je podporiť minimálne približne 120 000 žiakov z definovanej cieľovej skupiny v roku 2023. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity a to Implementácia - Podpora rozvoja digitálnych zručností a formálneho vzdelávania v digitálnej podobe a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu je Počet podporených žiakov na rozvoj digitálnych zručností, ktorý dosiahne hodnotu 120 000 žiakov v kontexte požiadavky na rozvoj vzdelávacích systémov v oblasti digitálnych zručností a postupnej digitálnej transformácie spoločnosti.

Viac
Subjekt
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.12.2023
Celková suma
65,436,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia - Podpora rozvoja digitál…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených žiakov na rozvoj digitálnych zručností
Hodnota
-
Cieľ
120000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.