Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - prístavba, rekonštrukcia. I. Etapa - Vybudovanie nového urgentného centrálneho príjmu Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie urgentného centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahne Nemocnica Košice-Šaca zvýšenie komplexnosti, produktivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zlepšenie medicínskych indikátorov a  a zlepšenie finančnej situácie. 

Ciele projektu budú dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Hlavná aktivita 2: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

Hlavná aktivita 3: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia

Projekt bude realizovaný bude v Košiciach, časť Košice-Šaca v Košickom kraji.Dĺžka realizácie projektu je nastavená na 24 mesiacov.

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

Viac
Subjekt
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Šaca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.04.2022
Celková suma
7,667,533 €
Vlastné zdroje
766,753 €
Vyčerpané z projektu
87,999 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita 3: Zabezpečenie materiá…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
07.02.2020
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
18.02.2020
Názov
Hlavná aktivita projektu 2: Dodávka zdr…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
25.09.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
26.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.07.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
4358,14 (m2)
Cieľ
4346,08 (m2)
Naposledy aktualizované
25.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Sprchovacie lehátko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Sprchovacie kreslo

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Nemocničné lôžko elektricky polohovateľné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie lehátko s infúznym stojanom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie lehátko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportné lehátko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
87,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
87,999 €
Schválené na preplatenie
87,999 €
Realizácia
-
Názov

Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
12,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
704,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
704,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilné C rameno

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Digitálny RTG skiagrafický prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG pristroj skiaskopicko-

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilné C rameno

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Digitálny RTG skiagrafický prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG pristroj skiaskopicko-

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG pristroj skiaskopicko-skiagrafický

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Digitálny RTG skiagrafický prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilné C rameno

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Digitálny RTG skiagrafický prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilné C rameno

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG pristroj skiaskopicko-skiagrafický

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov IČO
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
MARCUS INDUSTRY, a.s.
IČO
36216569
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
MEDITRADE spol. s r. o.
IČO
17312001
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.