Popis projektu

HNsP Trstená je všeobecnou nemocnicou so 70 ročnou históriou, v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ako príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. HNsP Trstená po realizácii racionalizačných opatrení v r. 2012 hospodári od roku 2013 s pozitívnym hospodárskym výsledkom, nevykazuje záväzky po lehote splatnosti z verejných financií. Napriek snahám o neustále financovanie modernizácie infraštruktúry nemocnice, pociťujeme modernizačný dlh, ako aj limitujúce priestorové možností. Súčasné priestorové a prístrojové kapacity obmedzujú ďalší rozvoj a kvalitu poskytovaných zdravotných služieb a najmä limitujú snahu o zlepšenie produktivity nášho zariadenia. Zlepšenie priestorového a prístrojového vybavenia gynekologického a pôrodníckeho oddelenia považujeme za najvyššiu prioritu v plánovaných aktivitách nemocnice. Toto oddelenie v súčasnosti obmedzujú nedostatočné priestorové kapacity, ale aj stav súčasných priestorov nezodpovedá očakávaniam zo strany verejnosti ani trendom v oblasti zdravotníctva. Región našej spádovej oblasti má jednu z najvyšších pôrodností v rámci SR. Počet hospitalizácií gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (GPO) v našej nemocnici má rastúcu tendenciu. Predkladaný projekt je v súlade so schváleným transformačným plánom HNsP Trstená. Aktivity projektu sú zamerané na prístavbu GPO (ktorá je samostatným funkčným celkom) a obstaranie potrebného vybavenia pre jej plnú funkčnosť. Prístavba výrazne zlepší priestorové zabezpečenie gynekologického a pôrodníckeho oddelenia. Po realizácii projektu dosiahneme zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovanej akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti na GPO a jej kvalitatívne vyššiu úroveň.

Viac
Subjekt
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Miesta realizácie
Trstená
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.02.2021
Celková suma
3,340,049 €
Vlastné zdroje
167,002 €
Vyčerpané z projektu
1,240,652 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prístavba gynekologicko-pôrodníckeho od…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
30.11.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
19.10.2020
Názov
Zabezpečenie materiálno - technického v…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
27.11.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.10.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
23.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
575,66 (m2)
Cieľ
575,66 (m2)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka IKT

Faktúra PC Slovakia

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,179 €
Schválené na preplatenie
8,179 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Dodávka IKT

Faktúra PC Slovakia

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,179 €
Schválené na preplatenie
8,179 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351,663 €
Schválené na preplatenie
351,663 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,925 €
Schválené na preplatenie
142,925 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Faktúra č.201901279

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,291 €
Schválené na preplatenie
257,291 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480,594 €
Schválené na preplatenie
480,594 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Anestéziologický prístroj AVANCECS2

Faktúra

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia I, časť 3 Zdravotnícke vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II, časť 4 Operačná technika

Faktúra

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Zdravotnícke vybavenie

Faktúra iTech medical

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Zdravotnícke vybavenie

Faktúra Vitamed

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Zdravotnícke vybavenie

Faktúra Unique Medical

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Zobrazovacie technológie

Faktúra UNIQUE

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mamografický prístroj

Faktúra UNIQUE

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Zdravotnícke zariadenie

Faktúra Ultramed

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Zdravotnícke vybavenie

Faktúra RADIX

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Vybavenie

Faktúra KLS

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Vybavenie

Faktúra KLS

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Vybavenie

Faktúra KLS

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Zdravotnícka technika

Faktúra NIMAG

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Sterilizačná technicka

Faktúra BMT

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Dodanie elektrických zariadení

Faktúra Orava retail 1, a.s.

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Dodanie pôrodná posteľ a Baby therm

Faktúra Vitamed

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Dodanie nábytku

Faktúra dodávateľská

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Dodávka materiálno-technického vybavenia, časť 2

Faktúra DREVEX EU

Vlastník dokladu
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov IČO
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Názov
DREVEX EU, s.r.o.
IČO
36835463
Názov
BEGA, s.r.o.
IČO
36547654
Názov
PC Slovakia, s.r.o.
IČO
36410853
Názov
ORAVA retail 1, a.s.
IČO
31635199
Názov
KLS spol. s.r.o.
IČO
30223288
Názov
R A D I X spol. s r.o.
IČO
00615803
Názov
ULTRAMED s.r.o.
IČO
36638404
Názov
BMT, s.r.o.
IČO
31444571
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
Fénix Bratislava, spol. s r.o.
IČO
35730854
Názov
iTech medical s.r.o.
IČO
50803298
Názov
VITAMED.SK s. r. o.
IČO
45487090
Názov
ČECHOVO SK, s.r.o.
IČO
51017156
Názov
NIMAG, spol. s r.o.
IČO
31337775
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.