Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie dažďovej záhrady v Karlovej Vsi, mestskej časti Bratislavy. V riešenom území, v blízkosti významnej mestskej dopravnej radiály, bolo identifikované zvýšené riziko zraniteľnosti intenzívnymi zrážkami v dôsledku koncentrácie terénnych depresií.

Dažďová záhrada vznikne čiastočným prehradením existujúceho odvodňovacieho kanála, terénnou úpravou svahov existujúcej depresie a nasmerovaním dažďových vôd z okolia. Nová retenčná priehlbina bude zadržanú vodu uvoľňovať do okolia prostredníctvom transpirácie rastlín, nasiaknutia do osadených plôch svahu h a výparu do ovzdušia. Tým sa celkovo zlepšia podmienky pre rast vegetácie a život drobných živočíchov (podpora biodiverzity v mestskom prostredí). Vyspádovanie terénu a zvýšenie absorpčných kapacít vegetácie zníži riziko záplav z povrchového odtoku pri prívalových zrážkach. Riešenie umožní zachytávať dažďovú vodu z územia s rozlohou 6 090 m2.

Projekt dažďovej záhrady je súčasťou plánu na vybudovanie multifunkčného parku celomestského významu, ktorý bude hlavné mesto realizovať z vlastného rozpočtu. Dažďová záhrada a park prinesú aj širšie benefity pre obyvateľov a obyvateľky mesta vytvorením zóny zvýšeného klimatického komfortu v husto zastavanom území.

Ciele projektu – zadržať vodu v území, predísť ohrozeniu infraštruktúry a vzniku škôd na majetku v dôsledku záplav z povrchového odtoku a vytvoriť zónu klimatického komfortu v urbanizovanej, husto zastavenej krajine – je teda plne v súlade s cieľmi 62. výzvy OP KŽP.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.05.2022
Celková suma
36,271 €
Vlastné zdroje
1,814 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C. Vodozádržné opat…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
17.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
11.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
6090,0 (m2)
Cieľ
6090,0 (m2)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

518 - Ostatné služby

Faktúra - Dažďová záhrada v mestskom parku Karloveská - TravnikServis s. r. o._20210049

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

021 - Stavby

Faktúra - Dažďová záhrada v mestskom parku Karloveská - TravnikServis s. r. o._20210049

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

112 - Zásoby

Faktúra - Dažďová záhrada v mestskom parku Karloveská - AWE ATELIER s.r.o._200031

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
1,356 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
9,068 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
AWE ATELIER s. r. o.
IČO
50250582
Názov
TravnikServis s. r. o.
IČO
46769293
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.