Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity jestvujúcej materskej školy  v Zemianskej Olči, ktorú momentálne navštevuje 56 detí v troch triedach. Výsledkom projektu bude zriadenie 1 novej triedy s kapacitou 10 detí. Zároveň si projekt kladie za cieľ zlepšiť celkové podmienky pre kapacity  materskej školy, čo sa dosiahne  vytvorením relaxačnej  miestnosti pre deti, obnovou sociálno-hygienického zázemia pre jednotlivé triedy aj pre zamestnancov a vybudovaním nového detského ihriska v exteriéri. K zlepšeniu podmienok prispeje aj obnova materiálno-technického vybavenia materskej školy nakoľko súčasné materiálno technické zázemie je zastaralé.

Cieľovou skupinou sú deti vo veku od 3 do 5 rokov a ich rodičia.

Špecifický cieľ je zameraný na sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Poskytnutím dostatočných kapacít materských škôl sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.

sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja/ Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja  .................0

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity jestvujúcej materskej školy  v Zemianskej Olči, ktorú momentálne navštevuje 62 detí v troch triedach.

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity jestvujúcej materskej školy  v Zemianskej Olči, ktorej momentálna kapacita je 66 detí.

Viac
Subjekt
Obec Zemianska Olča
Miesta realizácie
Zemianska Olča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2022 - 01.10.2023
Celková suma
209,914 €
Vlastné zdroje
10,496 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
21.09.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
05.12.2022
Názov
Stavebno-technické úpravy areálu MŠ
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
03.07.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
09.08.2023
Názov
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
03.07.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
09.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
81,0 (osoby)
Cieľ
76,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
575,4 (m2)
Cieľ
575,4 (m2)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Soľná tehla 5x10x20cm

Faktúra_EMI-Sabinov s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Soľná tehla 5x10x20cm

Faktúra_EMI-Sabinov s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Stoličky javor detské

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rebrina do telocvične

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Matrac

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plachta napínacia

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vešiačiky s detským motívom

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lavička do šatne pre deti

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stôl javor

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lavička gymnastická

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zostava nábytku detská vyššia

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ležadlo detské stohovateľné

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sedací vak

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zostava nábytku detská nízka

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zostava nábytku detská stredná

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie škôlky v Zemianskej Olči - nábytok

Faktúra_DREVOKOM

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
16,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Stavebné práce - Stavebno technické úpravy areálu MŠ

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v Zemianskej Olči

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Stavebno technické úpravy areálu MŠ

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Stavebné práce - Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v Zemianskej Olči

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Interaktívna tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
furbify s.r.o.
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov IČO
Názov
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47136201
Názov
Renostavmal s.r.o.
IČO
44786212
Názov
EMI-Sabinov s.r.o.
IČO
46726608
Názov
furbify s.r.o.
IČO
44827385
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.