Popis projektu

Projekt je zameraný na  rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia pracovísk praktického vyučovania Strednej  odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Je orientovaný na podporu študijných a učebných odborov skupiny 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba a 26 Elektrotechnika.

Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie priestorov a vybavenia pracovísk praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného výcviku žiakov, zosúladiť vzdelávanie s požiadavkami praxe. Využitie moderných technológií v odbornom vzdelávaní žiakov strojárskych a elektrotechnických odborov  prispeje k lepšej uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce. V rámci projektu bude realizovaná rekonštrukcia priestorov praktického vyučovania za účelom zlepšenia technického stavu budovy a zníženia energetickej náročnosti prevádzky zariadenia. Zatraktívnenie priestorov praktického vyučovania a obstaranie nového technologického vybavenia odborných pracovísk a učební prispeje  aj k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium podporovaných študijných a učebných odborov na škole.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Bánovce nad Bebravou
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,860,389 €
Vlastné zdroje
93,019 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
26.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
05.12.2023
Názov
Rekonštrukcia budovy praktického vyučov…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
06.03.2023
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
21.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
26.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
05.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
142,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
3946,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

frézka s príslušenstvom

Faktúra č. 20230210

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

meracie zariadenia na zameranie nástrojov

Faktúra č. 222300444

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

3D tlačiareň

Faktúra č. 50230301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

PC s monitorom

Faktúra č. 50230301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

notebook s grafickou podporou 3D

Faktúra č. 50230301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

3D scanner

Faktúra č. 50230301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

profesionálna 3D tlačiareň

Faktúra č. 50230301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

softvér na vyučovanie programovania CNC strojov

Faktúra č. 2023052

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

softvérové klávesy

Faktúra č. 2023052

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

softvér na 3D simuláciu NC programov

Faktúra č. 2023052

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

sada pre učiteľa

Faktúra č. 20230293

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

pracovisko žiaka

Faktúra č. 20230293

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

sada vybavenia

Faktúra č. 20230293

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

pracovisko učiteľa - notebook

Faktúra č. 20230293

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

sada pre žiakov

Faktúra č. 20230293

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
36,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

sada lekcíí

Faktúra č. 20230293

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

výučbová sada sotvéru

Faktúra č. 20230013

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023005

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023005

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priemyselná CNC frézovačka s príslušenstvom, plus nástrojová a prístrojová sonda

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

CNC frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Sada meradiel pre frézovačku

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Priemyselný CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Sada meradiel pre sústruh

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Konvenčný sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Konvenčná frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Sada meradiel pre frézovačku

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priemyselná CNC frézovačka s príslušenstvom, plus nástrojová a prístrojová sonda

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konvenčný sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada meradiel pre sústruh

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priemyselný CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konvenčná frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č. 2023023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na výmenu brzdovej kvapaliny

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Vyrovnávač plechu

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Montážny vozík

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Indukčný ohrev

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Tester na meranie tlaku paliva

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Dvojstĺpový zdvihák

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Vyvažovačka kolies

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Umývačka kolies

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Pieskovacia kabína s odsávaním

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Multiznačkový diagnostický prístroj

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

3D Geometria

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Plnička klimatizácie

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Vyzúvačka pneumatík

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Vyrovnávač plechu

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Multiznačkový diagnostický prístroj

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dvojstĺpový zdvihák

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyvažovačka kolies

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montážny vozík

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Umývačka kolies

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Indukčný ohrev

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyzúvačka pneumatík

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plnička klimatizácie

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D Geometria

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na výmenu brzdovej kvapaliny

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tester na meranie tlaku paliva

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pieskovacia kabína s odsávaním

Faktúra č. 2301216

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D merací stroj

Faktúra č. 5924022579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D merací stroj

Faktúra č. 5924022579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Výučbový panel systému ABS

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému Motor

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Motortester - 2 CH

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Váučbový panel systému Airbag

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému BSI

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému Klima

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému ABS

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Výučbový panel systému Klima

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Výučbový panel systému Motor

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Motortester - 2 CH

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Váučbový panel systému Airbag

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Výučbový panel systému BSI

Faktúra č. 20230010

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Hardverové vybavenie učebne

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
63,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner kancelársky

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárska stolička

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konferenčná stolička

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Notebook

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dataprojektor

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárska skriňa

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Písací stôl

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárska skriňa

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Notebook

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Kancelárska skriňa

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Písací stôl

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Softvér

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Kancelárska skriňa

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Dataprojektor

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Hardverové vybavenie učebne

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
63,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Kontajner kancelársky

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Kancelárska stolička

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Konferenčná stolička

Faktúra č. 20230292

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023044

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023044

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
5,214 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Diskriminačné techn… Nedostatočné vymedz…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
IČO
46095969
Názov
Česká republika
IČO
26227631
Názov
HD elektronika SK, s. r. o.
IČO
45988625
Názov
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
IČO
26227631
Názov
DIDACTIC Martin, s.r.o.
IČO
36374881
Názov
HS technology s.r.o.
IČO
52081061
Názov
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
IČO
36553034
Názov
Si.To.Ro. s.r.o.
IČO
36326372
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.