Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie prevádzky ekologických vozidiel - trolejbusov, v dotknutých lokalitách v mestskej časti Ružinov. Dôjde k zrýchleniu prevádzky trolejbusov, zvýšeniu spoľahlivosti prevádzky trolejbusov a k vytvoreniu podmienok na prevádzku veľkokapacitných trolejbusov.  V rámci projektu modernizácie trolejbusovej trate Miletičova - Jelačičova - Žellova sa zmodernizuje sústava trolejových výhybiek a križovatiek, ktoré sú súčasťou trate nosných liniek  71 a  49, na ktoré plánuje Dopravný podnik  Bratislava, akciová spoločnosť vypravovať nové veľkokapacitné 24 metrové trolejbusy. Nakoľko je potreba energie pre tieto trolejbusy vyššia, rieši tento projekt aj posilnenie trakčnej káblovej siete doplnením napájacieho bodu. Zároveň sa zlepšujú aj možnosti riešenia poruchových stavov vložením nových deličov a v neposlednom rade sa rieši bezpečnejší výjazd trolejbusov vychádzajúcich z ulice Žellova do ulice Miletičova.

Modernizáciou častí infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v riešenej lokalite. Cieľom projektu modernizácie trolejbusovej trate Záhradnícka - Karadžičova je modernizácia a výmena trolejového vedenia v dotknutej lokalite s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. V rámci Záhradníckej ulice je potrebné začať deličmi z obidvoch strán križovatky, od Krížnej ulice je potrebné sa napojiť v mieste ukončenia modernizácie kríženia električka – trolejbus, ktorá bude realizovaná v rámci modernizácie električkovej trate na Krížnej ulici. V smere na Karadžičovu ulicu je potrebné rozsah napojiť na úpravy uskutočnené v rámci stavby Mlynské nivy a pripraviť napojenie novej trolejbusovej trate Autobusová stanica - Nové SND. Modernizáciou a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v riešenej lokalite.

Aktivita 1. Modernizácia trolejbusovej trate Miletičova - Jelačičova – Žellova

P0734 Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy: 0,5 km

P0652 Úspora času vo verejnej osobnej doprave: 9 332,02 Eur.

Aktivita 2. Modernizácia trolejbusovej trate Záhradnícka – Karadžičova

P0734 Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy: 1,3 km

P0652 Úspora času vo verejnej osobnej doprave: 6 154,71 Eur.

Aktivita 3. Analýza nákladov a prínosov (CBA)

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1

K 1.11.2021 bolo zmenené označovanie trolejbusových liniek v súvislosti s ďalším rozvojom IDS BK. Doterajšie čísla trolejbusových liniek budú používané linkami regionálnej dopravy. Nové označenia vyplývajú z oblastného označovania autobusových a trolejbusových liniek. V tomto texte sú uvedené ešte pôvodné označenia liniek. Zmeny v označení sú nasledovné:

Pôvodné označenie/ Nové označenie:

201/71

203/44

209/49

210/40

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.10.2022
Celková suma
1,277,147 €
Vlastné zdroje
63,857 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia trolejbusovej trate Záhrad…
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
16.05.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
16.09.2022
Názov
Modernizácia trolejbusovej trate Mileti…
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
16.05.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
14.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
13.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
15,487 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy
Hodnota
-
Cieľ
1,8 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 2210040 SO Miletičova - Jelačičova - Žellova 06/2022

FA č. 2210040 SO Miletičova - Jelačičova - Žellova 06/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

FA č. 2210027 SO Miletičova - Jelačičova - Žellova 05/2022

FA č. 2210027 SO Miletičova - Jelačičova - Žellova 05/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

FA č. 2210053 SO Miletičova - Jelačičova - Žellova 07/2022

FA č. 2210053 SO Miletičova - Jelačičova - Žellova 07/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

FA č. 220041 SO Záhradnícka - Karadžičova 06/2022

FA č. 2210041 SO Záhradnícka - Karadžičova 06/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

FA č. 2210052 SO Záhradnícka - Karadžičova 07/2022

FA č.220052 SO Záhradnícka - Karadžičova 07/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

FA č. 2210061 SO Záhradnícka - Karadžičova 08/2022

FA č. 2210061 SO Záhradnícka - Karadžičova 08/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

FA č. 2210077 SO Záhradnícka - Karadžičova 09/2022

FA č. 2210077 SO Záhradnícka - Karadžičova 09/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.