Popis projektu

Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne vzdelávania nezamestnaných s cieľom ich začlenenia do pracovného procesu.

Cieľom projektu je zaškoliť minimálne 15 osôb pre potreby trhu práce v oblastiach legislatívy, finančnej oblasti, administratívy a stavebníctva.

Aktivity projektu sú dve, menovite:

1/1.1 Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí v oblasti administrativy, účtovníctva a finančnej gramotnosti.  (12/2017 - 06/2018)

1/1.2 Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí v oblasti stavebníctva. (12/2017 - 06/2018)

Firma bude zároveň realizovať aj Podporné aktivity (12/2017 - 06/2018)

Cieľovou skupinou projektu sú mladí nezamestnaní ľudia do 29 rokov.

Miestom realizácie projektu je Spišská Nová Ves.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

P0100 Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných (počet) = 15

P0099 Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (počet)= 15

P0108 Osoby vo veku do 29 rokov (počet) = 15

Viac
Subjekt
StavStar s.r.o.
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.08.2018
Celková suma
50,635 €
Vlastné zdroje
3,372 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Príprava na začatie podnikania …
Typ
Pomoc a podpora mla…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
05.02.2018
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
-
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
-
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku do 29 rokov
Hodnota
-
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.