Popis projektu

je komplexná rekonštrukcia 8 výhybiek na novozámockom zhlaví žst. z dôvodu prevádzkového opotrebovania a s ním spojených dlhodobých prevádzkových obmedzení. Ďalej budú realizované práce na železničnom zvršku a spodku, dôjde k výmene železničného zabezpečovacieho zariadenia (traťového, staničného), čím sa zabezpečí plynulá a bezpečná železničná premávka. Budú tiež realizované iné nevyhnutné úpravy súvisiace s predmetom projektu. je zvýšiť plynulosť, bezpečnosť prevádzky dráhy a kvalitu železničnej dopravy a pohybu cestujúcich a verejnosti zlepšením stavu infraštruktúry na ramene Štúrovo – Bratislava hlavná stanica za použitia nových štandardných prvkov v sieti ŽSR.  Realizáciou projektu sa zároveň znížia nároky na údržbu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom , ktorou je Realizácia stavebných prác. Súčasťou projektu sú aj  Informovanie a komunikácia, ktorá bude zabezpečená počas realizácie projektu prostredníctvom veľkoplošných (dočasných) pútačov a po ukončení projektu umiestnenímstálych tabúľ.Riadenie projektu bude zabezpečené internými zamestnancami/zložkami ŽSR z vlastných zdrojov. Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, okresy Nové Zámky a Komárno, pričom stavba prechádza cez katastrálne územia obcí Nové Zámky, Dvory nad Žitavou a Pribeta. : Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) s výslednou hodnotou 8 (t. j. 8 výhybiek).

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Dvory nad Žitavou, Nové Zámky, Pribeta
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2022 - 01.05.2023
Celková suma
10,523,181 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
153,772 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
D. Výstavba nových …
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
20.05.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
13.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
20.05.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.02.2024
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004112

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004144

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004144

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
617,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,755,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,755,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004194

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,415,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004194

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004194

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,415,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004194

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,485,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,485,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004260

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,271 €
Schválené na preplatenie
56,271 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004260

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,500 €
Schválené na preplatenie
97,500 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004260

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004260

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004291

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004318

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004318

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004485

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941004485

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov IČO
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.