Popis projektu

Projekt „“ sa zameriava na zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie formou regenerácie vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene na katastrálnom území a v intraviláne mesta Nováky. Účelom projektu je regenerácia vnútrobloku sídliska, ktoré bude spĺňať potreby obyvateľov okolitých bytových domov, prispeje k svojím riešením k naplneniu špecifického cieľa, kde dôjde k zníženiu, prašnosti prostredia, zníženia hluku, vytvorí sa priestor na trávenie voľnočasových aktivít obyvateľov okolitých bytových domov a takisto vybudovaním detských ihrísk ponúkne priestor na pohybové a voľnočasové aktivity detí.

Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – .

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2021 - 01.12.2023
Celková suma
242,463 €
Vlastné zdroje
12,123 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútroblokov sídlisk s upla…
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
29.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
5020,0 (m2)
Naposledy aktualizované
04.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

1.4. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

1.1. Projektový manažér - hrubá mzda 01-11/2023

Sumarizačný hárok 01-11/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Mesto Nováky
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

1.2. Finančný manažér - hrubá mzda 01-11/2023

Sumarizačný hárok 01-11/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Mesto Nováky
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra č. 10230021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra č. 10230021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

1.4. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Nováky
IČO
00318361
Názov
M-SILNICE SK s.r.o.
IČO
36833380
Názov
M PRO, s.r.o.
IČO
45911606
Názov
NOVOPE spol. s r.o.
IČO
51746034
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.