Popis projektu

Cieľom nasadenia informačného systému (IS) Riadenie a správa privilegovaných účtov (RaSPU) a modulu evidenciu informačných aktív (EIA) je zabezpečiť hlavne centralizovanú správu, bezpečný prístup k heslám a zdieľaným účtom, riadenie prístupu k heslám, riadenie životného cyklu hesiel, riadenie prístupu privilegovaných užívateľov, riadenie prístupu k aktívam, real-time monitoring prístupu k aktívam v ICT infraštruktúre a aplikáciách, evidenciu informačných aktív (EIA), ich klasifikáciu, kategorizáciu IS a sietí, riadenie a vyhodnocovanie identifikovaných rizík, hrozieb, incidentov a bezpečnostných udalosti, pomáhať pri odhaľovaní prístupov, ktoré môžu ohroziť prevádzku informačných systémov ÚVO a tým obmedziť, prípadne znemožniť poskytovanie základných služieb.

Cieľ bude realizovaný hlavnými aktivitami  Analýza a Dizajn, Nákup hardvéru a krabicového softvéru, Implementácia  a Testovanie a posledná aktivita Nasadenie. 

Miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Merateľný ukazovateľ je P0193 počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov, ktorého cieľová hodnota je „1“.  

Cieľovou skupinou sú všetci účastníci procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejní obstarávatelia a obstarávatelia, podnikatelia, pracovníci úradu pre verejné obstarávanie, orgány auditu a kontroly.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.10.2023
Celková suma
164,235 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Aktivita Implementácia a Testovanie

FA 120231177

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Aktivita Nasadenie

FA 120231177

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

RaSPU rozpis mzdových výdavkov 5. - 11./2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

RaSPU rozpis mzdových výdavkov 5. - 11./2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

RaSPU rozpis mzdových výdavkov 5. - 11./2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

RaSPU rozpis mzdových výdavkov 5. - 11./2023

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Platobný míľnik 1 - plnenia podľa bodu 3.4 a) a b)

Platobný míľnik 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Platobný míľnik 1 - plnenia podľa bodu 3.4 a) a b)

Platobný míľnik 1

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Platobný míľnik 3 - plnenia podľa bodu 3.4 d)

Platobný míľnik 3

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Platobný míľnik 3 - plnenia podľa bodu 3.4 d)

Platobný míľnik 3

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.