Popis projektu

Žiadateľom ako aj miestom realizácie je obec Beňuš, katastrálne územie obce tvorí záujmové územie projektu, cieľovou skupinou sú obyvatelia obce a ostatné subjekty pôsobiace na jej území.
Hlavná aktivita projektu: bude dosiahnutá vybudovaním zariadenia pre zber a dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu
vyprodukovaného v obci za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne) a nákupom hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (kolesový traktor s príslušenstvom a kontajnery.) Komunálny odpad bude vyzbieraný v obci, odvezený, vytriedený a uskladnený na navrhovanom zbernom dvore.

Podporné aktivity projektu: aktivity súvisiace s riadením projektu a publicitou.

Výsledok predkladaného projektu, ktorým bude zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov kvantifikovaná v tonách na ročnej báze, je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2014 - 2020 ako aj s ďalšom regionálnou, národnou, či európskou legislatívou.

Merateľné ukazovatele projektu:

•  Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 110,58 t/rok

•  Množstvo vytriedeného komunálneho odpad (v dôsledku realizácie projektu): 110,58 t/rok

Miesto realizácie projektu: Okres Brezno, katastrálne územie obce Beňuš

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Viac
Subjekt
Obec Beňuš
Miesta realizácie
Beňuš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
350,175 €
Vlastné zdroje
17,509 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
18.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
16.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
30.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
110,58 (t/rok)
Cieľ
110,58 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
110,58 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kontajnery 2 ks

Kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Vlečka za traktor

Vlečka za traktor

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Vozidlo s ramenovým nakladačom ramenovým

Vozidlo s ramenovým nakladačom ramenovým

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vozidlo s ramenovým nakladačom ramenovým

Vozidlo s ramenovým nakladačom ramenovým

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

externé riadenie projektu

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

externé riadenie projektu

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

externé riadenie projektu

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

externé riadenie projektu

externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

externé riadenie projektu

externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

externé riadenie projektu

externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

externé riadenie projektu

externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Beňuš
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
GROSSA NOVA s.r.o.
IČO
36024210
Názov
GROSSA NOVA s.r.o.
IČO
36024210
Názov
Miestne prevádzkárne s.r.o.
IČO
36027286
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.