Popis projektu

Projekt sa zameriava na zatraktívnenie prírodných hodnôt v cezhraničnom území prostredníctvom vybudovania produktu „Kam za vtákmi“ a intenzívnej kampane na pritiahnutie obyvateľov, ale aj návštevníkov do území s bohatými prírodnými hodnotami a pestrými vtáčími spoločenstvami. Aktivity sú zacielené na všetkých návštevníkov so záujmom stráviť čas v prírode a objavovať prírodné dedičstvo. V rámci aktivít zatraktívnime opomínané miesta a poukážeme na ich prírodné hodnoty na oboch stranách hranice. Projekt kladie vysoký dôraz na prepojenie existujúcej infraštruktúry a ponúkaných služieb v regióne s projektovými aktivitami, konkrétne vytvorenie viacjazyčnej webstránky, ktorá bude nielen poskytovať aktuálne informácie o zaujímavých vtáčích hodnotách, ale aj združovať lokálne služby, ktoré v území už existujú. Produkt destinančného manažmentu „Kam za vtákmi“ bude široko propagovaný krátkymi videami z jednotlivých oblastí aj prostredníctvom kampane na sociálnych sieťach. Súčasťou projektu sú tiež aktivity zacielené na organizáciu exkurzií a vzdelávacích programov pre verejnosť a školy. Ich cieľom je hlbšie zoznámenie s prírodnými hodnotami na vybraných významných lokalitách v projektovom území. Cieľom projektu je pritiahnuť pozornosť a zvýšiť návštevnosť a informovanosť v cezhraničnom území a ukázať obyvateľom aj návštevníkom regiónu významné vtáčie lokality, o ktorých možno ani netušia, že sa v ich blízkosti nachádzajú.V neposlednom rade sa projekt sústreďuje na  výstavbu novej turistickej infraštruktúry a rekonštrukciu alebo revitalizáciu tej existujúcej a rozvoj mäkkých foriem turistického ruchu v pohraničnom regióne.

Viac
Subjekt
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Partneri
Obec Vrbovce, Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, Obec Šardice, Město Dubňany, Česká společnost ornitologická
Miesta realizácie
Znojmo, Vyškov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Frýdek-Místek, Ostrava-město, Karviná, Dolný Kubín, Ružomberok, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Martin, Žilina, Piešťany, Senica, Trnava, Dunajská Streda, Partizánske, Galanta, Hlohovec, Skalica, Námestovo, Prievidza, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Nový Jičín, Bruntál, Považská Bystrica, Tvrdošín, Opava, Trenčín, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Bánovce nad Bebravou, Šardice, Vrbovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2022 - 01.08.2023
Celková suma
682,801 €
Vlastné zdroje
55,372 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2024
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2024
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
11,1 (km)
Cieľ
11,1 (km)
Naposledy aktualizované
26.02.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
15,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
47,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
7,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
15,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
47,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
3,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externů expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externů expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - I

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
10,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
3,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - I

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
5,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
3,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - I

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
5,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
10,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - I

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Město Dubňany
Dodávateľ
Město Dubňany
Žiadaná suma
14,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
17,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
17,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
68,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
70,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
5,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
10,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
5,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
70,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
4,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
67,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
10,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný harok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný harok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný harok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný harok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Obec Šardice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická
Dodávateľ
Česká společnost ornitologická
Žiadaná suma
52,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická
Dodávateľ
Česká společnost ornitologická
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická
Dodávateľ
Česká společnost ornitologická
Žiadaná suma
10,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická
Dodávateľ
Česká společnost ornitologická
Žiadaná suma
52,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická
Dodávateľ
Česká společnost ornitologická
Žiadaná suma
10,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická
Dodávateľ
Česká společnost ornitologická
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.