Popis projektu

Predkladaný projekt je pokračovaním úspešne zrealizovaného projektu „ Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany", ktorý bol schválený v rámci výzvy OPLZ -PO5-2018-1. Zámerom poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby  (ďalej aj MOPS) je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity (ďalej aj MRK).

Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany II“ je pokračovať v činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby  a takto ďalej podporovať  sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity v obci Šarišské Michaľany. V rámci realizácie projektu bude poskytnuté zamestnanie na plný pracovný úväzok . sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

 je „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRKJej úspešnou realizáciou dosiahnem naplnenie cieľa projektu, zvýšime dostupnosť služieb zamestnanosti v prostredí MRK a  zároveň znížime páchanie protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšime bezpečnosť, ochranu majetku a verejného poriadku, zlepšíme dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým dosiahneme aj zlepšenie celkovej nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahneme naplnenie plánovaného  merateľného ukazovateľa   Hodnota merateľného ukazovateľa bola stanovená na 4.  Projekt sa bude realizovať v obci Šarišské Michaľany, okres Sabinov.

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Michaľany
Miesta realizácie
Šarišské Michaľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.06.2023
Celková suma
67,920 €
Vlastné zdroje
3,396 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
02.03.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálne výdavky 04-08/2022

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok k ŠSJN

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
17,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Sumarizačný hárok 9-10/2022

Sumarizačný hárok 9-10/2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
6,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzda 11/2022-1/2023

Sumarizačný hárok 11/2022-1/2023

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
10,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
11,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
7,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Šarišské Michaľany
IČO
00327808
Názov
PROTECT SK s.r.o.
IČO
48139726
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.