Popis projektu

Cieľom projektu je realizácia opatrení, ktoré zvýšia úroveň kybernetickej bezpečnosti informačných systémov a sieti ŠÚ SR.

Dôvodom nezhodného stavu ŠÚ SR voči požiadavkám Zákona č. 69/2018 Z. z.  a Vyhlášky č. 362/2018 Z. z.,  je práve rozsiahla a komplikovaná infraštruktúra a informačné prostredie, v ktorom prebieha mnoho zmien v úrovniach redizajnu infraštruktúry a IS. Vďaka komplexnosti takéhoto prostredia sú veľmi vysoké požiadavky na investície pre zavedenie príslušných technických opatrení. Identifikované problémy je potrebné riešiť  prostredníctvom technických nástrojov na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

Hlavné ciele projektu pre zlepšenie kybernetickej bezpečnosti v prostredí ŠÚ SR je možné zabezpečiť prostredníctvom vybraných technológií. Miestom realizácie projektu bude ústredie ŠÚ SR so sídlom Lamačská cesta 3/C, Bratislava, s dopadom na všetky krajské pracoviská na celom území SR. 

Projekt je v súlade s návrhom Deklarácie súladu časť a) popis projektu.

Viac
Subjekt
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.10.2023
Celková suma
437,020 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
01.04.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
10.01.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
22.02.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
22.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér

RMV 09/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 08/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT analytik

RMV 10/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

IT analytik

RMV 08/2023 - Hlavné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 11/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 10/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

PAM HW 2 / Server typ 3 - HPE DL325 G10 + v2 8SFF, HPE

Rozšírenie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFIS, s.r.o.
Žiadaná suma
117,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DLP HW / Server typ 1 - BL460c Gen 1O HPE

Rozšírenie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFIS, s.r.o.
Žiadaná suma
27,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PAM HW 1 / Server typ 2 - BL460c Gen 10 HPE

Rozšírenie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFIS, s.r.o.
Žiadaná suma
20,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DLP HW / Server typ 1 - BL460c Gen 1O HPE

Rozšírenie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFIS, s.r.o.
Žiadaná suma
27,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

PAM HW 1 / Server typ 2 - BL460c Gen 10 HPE

Rozšírenie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFIS, s.r.o.
Žiadaná suma
20,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

PAM HW 2 / Server typ 3 - HPE DL325 G10 + v2 8SFF, HPE

Rozšírenie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFIS, s.r.o.
Žiadaná suma
117,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

IT analytik

RMV 04/2022 - Analýza a dizajn_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Manažér kvality

RMV 02/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Manažér kvality

RMV 03/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

IT analytik

RMV 03/2022 - Analýza a dizajn_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Manažér kvality

RMV 04/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 04/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

IT analytik

RMV 09/2022 - Analýza a dizajn_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

IT analytik

RMV 06/2022 - Analýza a dizajn_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

IT analytik

RMV 05/2022 - Analýza a dizajn_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Manažér kvality

RMV 05/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 05/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Manažér kvality

RMV 06/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 06/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

IT analytik

RMV 07/2022 - Analýza a dizajn_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Manažér kvality

RMV 04/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 04/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 11/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 07/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

IT analytik

RMV 08/2022 - Analýza a dizajn_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 09/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 12/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 08/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 01/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 10/2022 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Projektový manažér

RMV 02/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Manažér kvality

RMV 03/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 03/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 07/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

IT analytik

RMV 05/2023 - Implementácia a testovanie_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 05/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

IT analytik

RMV 06/2023 - Implementácia a testovanie_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

IT analytik

RMV 07/2023 - Implementácia a testovanie_HA

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Projektový manažér

RMV 06/2023 - Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

IT Tester

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
68,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Log manažment HW/SW+licencia

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PAM users licence

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DLP License per USER

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Log manažment HW/SW+licencia

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

IT Tester

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
68,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

PAM users licence

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

DLP License per USER

SOITRON_IaT_Nákup_Governance

Vlastník dokladu
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
SOFIS, s.r.o.
IČO
36777145
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO
00166197
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.