NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV S CIEĽOM ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT ŠKOLY

Obec Častá

Popis projektu

Areál Základnej školy (ZŠ) v Častej sa nachádza v centre obce. Súčasťou areálu sú budovy ZŠ, spevnené plochy, ihriská, areálová zeleň a technická infraštruktúra. Cieľom projektu je zvýšenie kapacít ZŠ o 6 nových tried a celkové skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu. Aktivity na jeho dosiahnutie sú rekonštrukcia existujúceho stavebného objektu (SO 01) Pavilónu jedálne realizovaná nadstavbou a prístavbou, rekonštrukcia a rozšírenie kuchyne s jedálňou a rekonštrukcia ihriska a zelene. Nadstavba bude realizovaná zvýšením objektu o jedno nadzemné podlažie (NP) zo šiestimi triedami, kabinetom a zborovňou. Prístavba k SO 01 tvorí komunikačný koridor medzi jednotlivými podlažiami objektu a bude obsahovať hygienické zázemie pre každé podlažie a schodisko s výťahom uprostred pre imobilných žiakov. Na prvom NP sa ponechajú tri triedy prvého stupňa, na druhom NP je jedáleň a kuchyňa so zázemím pre celú ZŠ s MŠ ktorá prejde rekonštrukciou a zvýši sa jej kapacita. Súčasťou projektu je rekonštrukcia starého asfaltového ihriska, ktoré rokmi stratilo svoju pôvodnú funkciu. Navrhnuté riešenie je zamerané na jeho spevnenie, oplotenie, zvýšenie bezpečnosti a zmenou jeho funkcie na viacúčelové s bežeckou dráhou po obvode, ihriskom na basketbal a volejbal v prostriedku a rozbehovej rovinky pre skok do diaľky s pieskovou dopadovou plochou. V rohoch ihriska, za oblými časťami bežeckej dráhy, sa umiestnia externé posilňovacie zariadenia. Svah sa spevní osadením gabiónového múra a doplní o tribúnu, ktorá bude okrem športových aktivít využívaná aj na iné spoločenské podujatia školy a obce. V projekte sa počíta s vybudovaním nového detského ihriska pre školský klub detí s prvkami drobnej architektúry a celkovej revitalizácií zelene a premene zelených plôch na dažďové záhrady s infiltračným záhonom a parkom. Modernými prvkami bude zachytávanie dažďovej vody do podzemných nádrží, ktorá bude následne slúžiť ako úžitková na splachovanie toaliet a na zavlažovanie novo vzniknutej zelene.

Viac
Subjekt
Obec Častá
Miesta realizácie
Častá
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.10.2023
Celková suma
2,580,034 €
Vlastné zdroje
129,002 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Úprava areálu a ihriska
Typ
C. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
30.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vybavenie kuchyne
Typ
B. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
23.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov
Rozšírenie kapacity ZŠ Častá
Typ
A. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
30.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
30.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1668,7 (m2)
Naposledy aktualizované
06.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
484,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

FA Conco

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2022
Názov

stavebné práce - úprava areálu

FA Conco

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

infotabuľa

FA Signatech

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
SIGNATECH spol. s r. o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

stavebný dozor 1

stavebný dozor 1

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

stavebný dozor 2

stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

dozor august september

dozor august september

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

dozor október

dozor október

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

dozor november

dozor november

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

vybavenie kuchyne

vybavenie kuchyne

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

interiérové vybavenie

nábytok

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

dozor apríl a máj 2023

dozor apríl a máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

stavebné práce apríl 2023

stavebné práce za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

stavebné práce apríl 2023

stavebné práce za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

stavebné práce máj 2023

stavebné práce máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

stavebné práce máj 2023

stavebné práce máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

dozor za september a október

dozor september október 2022

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

dozor júl a august

dozor júl a august

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

stavebné práce - august

stavebné práce august

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

stavebné práce - august

stavebné práce august

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

stavebné práce - august

stavebné práce august

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

stavebné práce - august

stavebné práce august

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - august

stavebné práce august

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dozor jún a júl

dozor jún a júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

faktúra jún

faktúra jún

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

faktúra jún

faktúra jún

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

faktúra jún

faktúra jún

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

faktúra júl

faktúra júl

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

faktúra júl

faktúra júl

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

faktúra júl

faktúra júl

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

faktúra september

faktúra september

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra september

faktúra september

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra september

faktúra september

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

faktúra september

faktúra september

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

faktúra september

faktúra september

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

stavebné práce október

faktúra október

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

stavebné práce október

faktúra október

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce október

faktúra október

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce október

faktúra október

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

stavebné práce október

faktúra október

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

faktúra za november

faktúra za november

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

faktúra za november

faktúra za november

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

faktúra za november

faktúra za november

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

faktúra za november

faktúra za november

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra za november

faktúra za november

Vlastník dokladu
Obec Častá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
SIGNATECH spol. s r. o.
IČO
44690118
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
RM Gastro - JAZ s.r.o.
IČO
34153004
Názov
BM-MONT, s.r.o.
IČO
46511440
Názov
CONCO Services, s. r. o.
IČO
45424527
Názov
DEVELOP INVEST, s.r.o.
IČO
36054691
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.