Popis projektu

Projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS (ďalej ako „Deklarácia súladu“)“ bol vypracovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rezorte Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej iba „ÚNMS SR“ alebo „Úrad“), ako aj v jej podriadených organizáciách Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) a Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMU“) a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z.z. a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o KB“). Na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti je potrebné mať zrealizovanú predovšetkým inventarizáciu informačných aktív a zrealizovanú analýzu rizík nad týmito aktívami. Nakoľko naša organizácia nemá zavedený proces riadenia rizík, spracovanú analýzu a ani manažéra kybernetickej bezpečnosti, uchádzame sa o NFP na realizáciu predmetných dokumentov a najmä zavedenie procesov governance informačnej bezpečnosti do praxe. Cieľom predmetného projektu je tiež umožniť poskytovanie zákonom definovaných služieb, najmä ohľadom riešenia bezpečnostných incidentov pre dôležité IS rezortu ÚNMS SR, SMÚ, SMI. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Deklarácii súladu v bode a) Popis projektu.

Viac
Subjekt
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.03.2023
Celková suma
74,495 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
24.01.2023
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
09.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
23.01.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
02.07.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
29.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2201000158

Faktúra č. 2201000158_I. etapa

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Faktúra č. 2301000008

Faktúra č. 2301000008_II. etapa

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Faktúra č. 2301000008

Faktúra č. 2301000008_II. etapa

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2301000054_III. etapa

Faktúra č. 2301000054_III. etapa

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Faktúra č. 2301000054_III. etapa

Faktúra č. 2301000054_III. etapa

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 6/2022_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 6/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 9/2022_Implementácia a Testovanie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 9/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 9/2022_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 9/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 7/2022_Analýza a Dizajn

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 7/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 7/2022_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 7/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 8/2022_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 8/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 8/2022_Implementácia a Testovanie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 8/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 10/2022_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 10/2022_Implementácia a Testovanie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 11/2022_Implementácia a Testovanie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 11/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 11/2022_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 11/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 12/2022_Implementácia a Testovanie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 12/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 12/2022_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 12/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 1/2023_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 2/2023

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 2/2023_Nasadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 2/2023

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 3/2023_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 3/2023

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 3/2023_Nasadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 3/2023

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 1/2023_Implementácia a Testovanie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 1/2023

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 1/2023_Projektové riadenie

Nárokovaná výška mzdových výdavkov za 1/2023

Vlastník dokladu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.