Popis projektu

Predkladaný projekt tvorí  InoBat Auto notifikovaného Európskou komisiou.  je výskum a vývoj špičkových batériových článkov. Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom hlavnej aktivity . V rámci hlavnej aktivity bude  v dvoch podaktivitách zameraných na vývoj batériových článkov novej generácie s tekutým elektrolytom a významný pokrok vo vývoji batériových článkov s elektrolytom v pevnom stave. budú návrhy batériových článkov so špecifickými vlastnosťami, ktoré budú predstavovať inováciu na svetovej úrovni. Projekt bude realizovaný 

, nakoľko odberateľmi inovatívnych batérií spoločnosti InoBat Auto sú predovšetkým výrobcovia prémiových osobných vozidiel a komerčných dopravných vozidiel, ako aj výrobcovia v leteckej doprave a výrobcovia stacionárnych batériových úložísk. Batériové články budú šité na mieru zákazníkovi, čo ich robí unikátnymi.

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 

Viac
Subjekt
InoBat Auto j.s.a.
Miesta realizácie
Voderady
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2021 - 01.12.2023
Celková suma
25,189,352 €
Vlastné zdroje
5,997,585 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
49,657 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IP…
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
01.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0218 2202_00000002022001_Certis

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0312 2203_00000002022002_Certis

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0850 2207_00000002022007_CERTIS

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0400 2204_00000002022003_CERTIS

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0552 2205_00000002022004_Certis

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0690 2206_00000002022005_Certis

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0941 2208_00000002022008_CERTIS

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
6,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
21,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
6,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122021_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
21,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
10,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
21,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
12,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
21,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
21,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
24,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
14,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
25,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
20,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 1128 2209_00000002022009_CERTIS

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 1279 2210_0000002022010_CERTIS

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 1530 2211_000002022012_CERTIS

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 1601 2212_2022015 CERTIS

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3471 Wildcat - vyuctovacia 2_2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3467 Wildcat - vyuctovacia 1-3_2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3456 Wildcat - vyuctovacia 12_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
28,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
20,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
37,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
17,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
20,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
18,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
38,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
13,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
20,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
21,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
34,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
40,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230023 - odpisy 09.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230023 - odpisy 09.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230023 - odpisy 09.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230023 - odpisy 09.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230023 - odpisy 09.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230017 - odpisy 03.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230017 - odpisy 03.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230017 - odpisy 03.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230017 - odpisy 03.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230017 - odpisy 03.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry-TGA

IDX20230019 - odpisy 05.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry-Reometer

IDX20230019 - odpisy 05.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry-DSC

IDX20230019 - odpisy 05.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry-Glove boxy

IDX20230019 - odpisy 05.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230019 - odpisy 05.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230016 - odpisy 02.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230016 - odpisy 02.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230016 - odpisy 02.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230016 - odpisy 02.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230016 - odpisy 02.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230020 - odpisy 06.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230020 - odpisy 06.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230020 - odpisy 06.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230020 - odpisy 06.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230020 - odpisy 06.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230018 - odpisy 04.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230018 - odpisy 04.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230018 - odpisy 04.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230018 - odpisy 04.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230018 - odpisy 04.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230024 - odpisy 10.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230024 - odpisy 10.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230024 - odpisy 10.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230024 - odpisy 10.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230024 - odpisy 10.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230021 - odpisy 07.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230021 - odpisy 07.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230021 - odpisy 07.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230021 - odpisy 07.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230021 - odpisy 07.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230022 - odpisy 08.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230022 - odpisy 08.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230022 - odpisy 08.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230022 - odpisy 08.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230022 - odpisy 08.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230027 - odpisy 11.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230027 - odpisy 11.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove Boxy

IDX20230027 - odpisy 11.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230027 - odpisy 11.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230027 - odpisy 11.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230015 - odpisy 01.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230015 - odpisy 01.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230015 - odpisy 01.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230015 - odpisy 01.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230015 - odpisy 01.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Reometer

IDX20230029 - odpisy 12.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - TGA

IDX20230029 - odpisy 12.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - DSC

IDX20230029 - odpisy 12.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Glove boxy

IDX20230029 - odpisy 12.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra

IDX20230029 - odpisy 12.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2112 naklady_2134300813_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2203 naklady_2234500226_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2203 rent_2234500225_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2209 rent_2234500697_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2206 naklady_2234500457_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2209 naklady_2234500698_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2303 rent_2334600216 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2306 naklady_2334600469 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2306 rent_2334600468 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2309 rent_2334600725 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2303 rent doplatok_2334600118 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2212 rent_2234500929_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2112 rent_2134300812_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2212_naklady_2234500930_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2206 rent_2234500456_Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

vyuctovanie nakladov 2022_2234600003 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2303 naklady_2334600217 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Carlton

2309 naklady_2334600726 Carlton Property

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
21,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
36,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
25,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
47,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
35,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Pracovníci výrobnej linky . zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
59,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
40,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
19,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
35,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
5,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
63,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122022_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
42,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
51,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
9,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
67,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
51,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_012023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci DE

IDV230384_DE mzdy_11.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
53,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
71,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
12,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
32,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Riadenie projektu -- zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_102023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230329_DE mzdy_10.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
27,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
29,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
66,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_122023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
52,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230451_DE mzdy_12.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
54,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Výskummno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
74,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
32,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_112023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
11,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8422115303_SPP_11.2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
9,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8417237273_SPP_12.2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
20,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8417222709_SPP_07.2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8409921680_SPP_08.2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8414797613_SPP_09.2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8417232138_SPP_10.2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 1607 2212_202201 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby

PF 0168 2301_202301 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
9,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
71,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
25,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
62,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_022023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
51,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Upratovacie služby

2310_2310664 IB Rein, s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Upratovacie služby

2311_2310730 IB Rein, s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2311_2023084 SmartinG, s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

2311_202315 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Telekom

2312_2901386443_Telekom

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

2312_202317_ Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Telekom

2310_4901386441_Telecom

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Telekom

2311_3901386442_Telekom

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra - ZSE

2311_7221029701 ZSE Energia, a. s.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
26,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra - Magna Energia

2311_1012371955 MAGNA ENERGIA a.s.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra - Magna Energia

2312_1012377473 MAGNA ENERGIA a.s.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

2310_202313 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2310_2023078 SmartinG, s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
9,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra - ZSE

2308_7010927086 ZSE Energia, a. s.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
62,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra - ZSE

2309_7010936481 ZSE Energia, a. s.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
34,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra - ZSE

2310_7161564765 ZSE Energia, a. s.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
22,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra - Magna Energia

2310_1012362171 MAGNA ENERGIA a.s.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Upratovacie služby

2309_2310594 IB Rein, s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230113_DE mzdy 02.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230018_Mzdy DE_01.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202302 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8412371081_SPP_02.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
7,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8414818260_SPP_03.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2023030_SmartinG s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
22,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202303 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202304 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202305 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2023040 SmartinG s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
21,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8417255785_SPP_05.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
4,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8407514826_SPP_04.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
7,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
62,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
53,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
9,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
27,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_032023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
73,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
71,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
26,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
53,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
9,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_042023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
62,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230117_DE mzdy 04_2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230116 _DE mzdy 03_2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3427_Wildcat - vyuctovacia 12_2021

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3428_Wildcat - vyuctovacia 1-3_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3420_Wildcat - vyuctovacia 11_2021

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3436 Wildcat - vyuctovacia 1-4_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
28,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
70,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
54,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
62,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_052023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
62,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
70,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu

Mzdova rekapitulacia_062023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
42,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_062023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
29,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230190_ DE mzdy_05.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci - DE

IDV230229_DE mzdy_06.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3442_Wildcat - vyuctovacia 7-9_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3440_WildCat - vyuctovacia 5-7_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3437_Wildcat - vyuctovacia_4-6_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7161432324_ZSE Energia_8.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
11,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7112337599_ZSE Energia_8.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7171356991_ZSE Energia_10.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
15,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7161457197_ZSE Energia_11.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
18,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7201068128_ZSE Energia_12.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
24,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7171399408 ZSE Energia_4.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
20,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7010909441 ZSE Energia_5.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
31,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7010914888 ZSE Energia_6.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
31,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7010919103 ZSE Energia_7.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
71,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7131813915_ZSE_7.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
7,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7161405032_ZSE_5.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
6,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7103718263_ZSE_6.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
6,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7201050586_ZSE Energia_9.22

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
13,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7122090083 ZSE Energia_3.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
20,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8407503919_SPP_01.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
14,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7220939458 ZSE Energia_1.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
24,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

7201081426 ZSE Energia_2.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
21,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
39,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
65,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
29,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
59,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_072023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci DE

IDV230257_DE mzdy_07.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci DE

IDV230328_DE mzdy_09.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
59,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
29,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
36,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_082023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
70,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci DE

IDV230297_DE mzdy_08.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
30,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
16,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Administratívni pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
57,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
32,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
69,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Riadenie projektu - zamestnanci

Mzdova rekapitulacia_092023_IPCEI_InoBat Auto

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3449 Wildcat - vyuctovacia 11_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Zmluvný výskum a vývoj

3448 Wildcat - vyuctovacia 10_2022

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202307 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202309 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202311 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - Silk Affair

202306 Silk Affair s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2023047 SmartinG, s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
23,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2023070_SmartinG s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
8,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2023055_SmartinG s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
14,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby - SmartinG

2023067_SmartinG s.r.o.

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
SmartinG, s.r.o.
Žiadaná suma
17,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

8403230809_SPP_06.2023

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

1052342502 MAGNA ENERGIA a.s._7.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

1012351192 MAGNA ENERGIA a.s._8.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

1012349615 MAGNA ENERGIA a.s._7.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

1052350243 MAGNA ENERGIA a.s._8.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

1052357272 MAGNA ENERGIA a.s._9.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Spotreba energie vedecko-výskumného centra

1012360653_MAGNA ENERGIA a.s._9.23

Vlastník dokladu
InoBat Auto j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
47,195 €
Vrátená suma
47,195 €
Suma na vymáhanie
47,195 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

InoBat Auto j.s.a.

Suma celkom
2,462 €
Vrátená suma
2,462 €
Suma na vymáhanie
2,462 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
ZSE Energia, a.s.
IČO
36677281
Názov
SmartinG, s.r.o.
IČO
47752661
Názov
InoBat Auto j.s.a.
IČO
52648192
Názov
Magna Energia a.s.
IČO
35743565
Názov
Slovak Telekom, a. s.
IČO
35763469
Názov
CERTIS, s. r. o.
IČO
50182773
Názov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO
35815256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.