Popis projektu

 je komplexná rekonštrukcia trate s parametrami modernizácie – výmena zastaraného typu konštrukcie železničného zvršku a spodku medzi železničnými stanicami Nové Zámky a Palárikovo pre dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h, zníženie nákladov na údržbu a opravy a tým dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. Predmetom riešenia je aj rekonštrukcia trakčného vedenia a ukoľajnenia, rekonštrukcia zastávky Ľudovítov (nástupištia, plochy pre cestujúcich, vonkajšie osvetlenie), rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia), ako aj úprava železničného mostného objektu v žkm 143,696 (izolácia, sanácia krídiel, oprava ríms a pod.). V celom úseku je riešené aj odstránenie náletovej zelene ohrozujúcej bezpečnosť dopravy.

 je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky a cestujúcich v danom úseku, ako aj zvýšiť kultúru, komfort a plynulosť cestovania zvýšením traťovej rýchlosti, modernizáciou nástupíšť a osvetlenia železničnej zastávky. Modernizácia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. Realizáciou projektu sa dosiahne lepší dopravný komfort cestujúcich zlepšením dynamiky jazdy, čo je základným cieľom projektu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom , ktorou je Realizácia stavebných prác. Súčasťou projektu sú aj  Informovanie a komunikácia. Stavebný dozor a riadenie projektu budú zabezpečené internými zamestnancami/zložkami ŽSR a budú financované z vlastných zdrojov. Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, pričom stavba prechádza cez katastrálne územia obcí Palárikovo a Nové Zámky. po ukončení realizácie projektu bude 7,691 km. Predpokladaná hodnota dopadového merateľného ukazovateľa Úspora času v železničnej doprave je 1 611 075 Eur.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Palárikovo, Nové Zámky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
34,541,559 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
349,431 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
D. Výstavba nových …
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
26.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
09.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
26.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T
Hodnota
7,694 (km)
Cieľ
7,691 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
7,694 (km)
Cieľ
7,691 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave
Hodnota
0 €
Cieľ
1,611,075 €
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202209001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
568,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202209001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
568,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202210006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,175,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202210006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,175,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202208005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
156,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202210062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,578,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202210062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,578,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202212005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
3,157,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202212179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
3,920,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202301016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,317,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202303043

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
4,348,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202302042

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
873,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202304055

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,813,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202304055

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,918,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202303043

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
4,054,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202305203

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
4,045,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202212005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,004,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202212179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
492,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202301016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
469,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202303043

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
619,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202212179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
392,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202305203

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
200,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 202304055

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
89,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
349,431 €
Vrátená suma
349,431 €
Suma na vymáhanie
349,431 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.