Popis projektu

Cieľom projektu je realizácie III. etapy zníženia energetickej náročnosti v podniku RONA a.s. Projekt nadväzuje na v súčasnosti realizovaný projekt, pričom ďalšie znižovanie bude realizované prostredníctvom realizácie 2 opatrení zahŕňajúcich a) Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich prostredníctvom zateplenia objektov a výmena otvorových konštrukcií a b) Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby stlačeného vzduchu. Opatrenia vychádzajú z realizovaného energetického auditu vypracovaného odborne spôsobilou osobou. Miestom realizácie sú Lednické Rovne v okrese Púchov. Výsledkom projektu bude najmä zníženie primárnych energetických zdrojov o 4 612,243 MWh/r a odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov o 658,115 t.

Viac
Subjekt
RONA, a.s.
Miesta realizácie
Lednické Rovne
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.10.2023
Celková suma
2,066,414 €
Vlastné zdroje
1,136,528 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
08.07.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
658,115 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
188092,707 (MWh/rok)
Cieľ
188092,707 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4612,243 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4612,243 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
185161,95 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Podľa odsúhlaseného súpisu prác

Stavebné práce do 31.10.2022

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podľa odsúhlaseného súpisu prác

Stavebné práce do 31.8.2023

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Podľa odsúhlaseného dodacieho listu

Dodávka zariadení

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Podľa odsúhlaseného súpisu prác

Zariadenia a služby dodávky kompresorov

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

podľa odsúhlaseného súpisu prác

Stavebné práce do 30.11.2022

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

podľa odsúhlaseného súpisu prác

Stavebné práce do 31.3.2023

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Podľa odsúhlaseného popisu prác

Stavebné práce do 31.5.2023

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Podľa odsúhlaseného súpisu prác

Stavebné práce do 30.6.2023

Vlastník dokladu
RONA, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov IČO
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
Air Consulting, spol. s r.o.
IČO
31406319
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.