Popis projektu

Projekt je realizovaný na ulici Poľnej p.č. 1551/12 a 1551/14 v obci Parchovany (okres Trebišov, Košický kraj). Rieši zlepšenie technickej vybavenosti obce s prítomnosťou segregovaných marginalizovaných rómskych komunít a poskytovanie podpory sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v obci.Obec má 1910 obyvateľov, z toho je 389 rómskej národnosti. Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ čiže podporou rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce pre zlepšenie ich sociálnej situácie. Napomáha plneniu špecifického cieľa výzvy ktorým je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Toto je aj cieľom nášho projektu, keďže jeho hlavnou aktivitou je výstavba novej materskej školy s interiérovým vybavením v rómskej osade pre deti predškolského veku. Projekt reaguje na identifikovaný problém obce, ktorým je nedostatočný záujem a účasť detí z rómskej komunity obce na predškolskej príprave. V súčasnosti navštevuje existujúcu materskú školu v centre obce len 1 rómske dieťa. Dôvodom je veľká vzdialenosť rómskej osady od centrálnej obce. Povinnými merateľnými ukazovateľmi projektu sú kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ - 50 žiakov, počet postavených predškolských zariadení - 1 a počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 50 detí.

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2018
Celková suma
325,000 €
Vlastné zdroje
16,250 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba novej budovy materskej školy /…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
20.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
0,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
20.07.2018
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
50,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.07.2018
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
50,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.07.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.