Popis projektu

Cieľom projektu je modernizácia vykurovacieho systému výrobných hál (podľa listu vlastníctva pod označením hala SEČ a dielňa REZ), ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa z kategórie MSP (stredný podnik). Budovy sú umiestnené  v areáli komplexu budov bývalej spoločnosti SES, a.s. Tlmače, kat. územie Rybník, okres Levice. Žiadateľ modernizuje prevádzku výrobných priestorov za účelom zníženia ich energetickej náročnosti,  úspory energie budú dosiahnuté rekonštrukciou a modernizáciou existujúceho vykurovacieho systému dvoch výrobných hál so zákazkovou výrobou, prevažujúce SK NACE C25 Výroba kovových konštrukcií, pre odberateľov v energetickom priemysle. Predmetom spolufinancovania v projekte je inštalácia moderných vyhrievacích telies so zónovou elektronickou reguláciou, s novými rozvodmi a s riadiacim systémom s efektívnou funkciou časovania vykurovania. Projekt spadá  do OP KŽP v rámci špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch do relevantnej aktivity B1 b) Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. Výsledky projektu premietnuté do merných ukazovateľov P0103, P0618, P0629, P0657 (úspory energie) budú mať pozitívny energetický, environmentálny a ekonomický prínos pre žiadateľa, pre región Levice.

Viac
Subjekt
VÚEZ, a.s.
Miesta realizácie
Rybník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.09.2022
Celková suma
93,474 €
Vlastné zdroje
37,390 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B.Implementácia opratrení z energetický…
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
06.07.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
29.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
11.11.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
10,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2022
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
48,7 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
216,1853 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
253,1853 (MWh/rok)
Cieľ
253,1853 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
48,71 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce na základe ZOD č.OR/06/2022

Faktúra za dodávky na základe ZOD č.OR/06/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov IČO
Názov
SIWEL, s.r.o.
IČO
36525634
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.