Popis projektu

Predkladaný projekt vychádza z operačného programu Ľudské zdroje , Prioritná os 8, špecifický cieľ 8.1.1., zameranie – Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOSP ) v obciach s prítomnosťou MRK.

  • Hlavným cieľom je pokračovanie v projekte miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Družstevná pri Hornáde – ovplyvňovaním stavu verejného poriadku, ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia, ako aj rozvoj vnútrokomunitných vzťahov v izolovaných a neizolovaných rómskych komunitách na území obce  Družstevná pri Hornáde, silami a prostriedkami samotných rómskych komunít s aktívnou podporou členov partnerstiev ( obce a ďalších zúčastnených subjektov a združení obce )

  • Pokračovanie osvedčených a zaškolených ľudí - 6 osôb z obce Družstevná pri Hornáde ( Počet osôb z MRK zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK ako napr. občianske hliadky pripravených na samosprávne činnosti a rozvoj rómskych komunít napr.  tútoring a mentoring.    
  •  zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť najmä príslušníkov MRK
  • dobudovať a integrovať  spoluprácu skupiny z členov rómskych komunít na prácu s mládežou  (tútoring a mentoring) ,
  • monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom
  • poskytovanie pomoci hliadke Policajného zboru SR 
  • dohliadať na  preventívne opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia - princíp „zelený aspekt“, MOPS

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.12.2022
Celková suma
96,048 €
Vlastné zdroje
4,802 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie individualizovanej podpory…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
5,0 (osoby)
Cieľ
6,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2022
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Paušál

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Družstevná pri Hornáde
IČO
00324116
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.