Popis projektu

Cieľom predloženého projektu je zlepšiť životné podmienky a podporiť obnovu v oblastiach oslabených po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 poskytovaním individuálnej podpory a asistenčných služieb so zámerom zlepšiť socio – ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK a prostredníctvom činnosti MOPS zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť najmä u príslušníkov MRK.

Špecifickým cieľom projektu je podporiť a posilniť v meste Levoča miestny aktivizmus, komunitny rozvoj, znížiť protispoločenskú činnosť a sociálno – patologické javy v komunite, udržiavať verejný poriadok (rušenie kľudu, eliminácia páchania kriminality prostredníctvom preventívnych opatrení, a pod.), zlepšiť ochranu životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK činnosťou príslušníkov MOPS.

Uvedené špecifické ciele sú merateľné prostredníctvom vybraného sledovaného ukazovateľa definovaného v Prílohe č. 3 výzvy.

Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, investičnou prioritou prioritnej osi REACT-EU 8.1 a špecifickým cieľom 8.1.1 „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“.

Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča s prítomnosťou MRK so zameraním na činnosť príslušníkov MOPS pre zabezpečenie ochrany verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrany životného prostredia a plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

  • príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

Mesto Levoča (NUTS V) nachádzajúce sa v okrese Levoča (NUTS IV) v Prešovskom kraji (NUTS III).

PO886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – 8

Viac
Subjekt
Mesto Levoča
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.06.2023
Celková suma
135,840 €
Vlastné zdroje
6,792 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komlexného poskytovania miestne…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
04.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
5,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu 04/2022

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu 06/2022

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu 06/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu 05/2022

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu 05/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu 07/2022

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu 08/2022

Paušálna sadzba na osobitné výdavky projektu

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 09/2022

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 10/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 10/2022

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 10/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
7,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 02/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 02/2023

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 02/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 01/2023

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom za 03/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
7,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 03/2022

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 03/2022

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 04/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
6,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 04/2023

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 04/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 05/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
7,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 05/2023

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 05/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 06/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
7,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 06/2023

Paušálna sadzba za osobitné výdavky projektu 06/2023

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Levoča
IČO
00329321
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.