Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre integráciu rómskych obyvateľov do pracovného procesu v meste Dobšiná a to prostredníctvom miestnych občianskych poriadkových služieb v meste, čo taktiež prispeje k zvýšeniu úrovne verejného poriadku v meste. Okrem získania pracovných návykov budú mať rómovia možnosť zaradiť sa plnohodnotne do spoločnosti, bez toho aby vznikal dojem, že sa nevedia prispôsobiť pracujúcim obyvateľom mesta.

Pracovnou náplňou miestnych občianskych poriadkových služieb je predovšetkým preventívnom výchovná činnosť, napríklad v čase vyplácania dávok, poriadok pred školou v raňajších hodinách, počas nástupu detí do školy, počas veľkých prestávok v škole a po skončení vyučovania. Na starosti budú mať aj kontrolu verejného poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok pred miestnou poštou, ďalej kontrolu lokalít s neprispôsobivým obyvateľstvom, zamedzovanie záškoláctva maloletých a mladistvých a asistenciu pri plnení úloh mestskej polície v meste Dobšiná. Dohliadanie na ochranu verejného poriadku, súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrola pohybu a miesta stretávania sa mládeže a maloletých detí vo večerných hodinách, pomoc pri konaní kultúrnych a športových podujatí. Miestne občianske poriadkové služby budú príkladom pre marginalizovanú skupinu rómov a prispejú k zvýšeniu záujmu tejto znevýhodňovanej komunity o hľadanie zamestnania.

Ďalšou činnosťou príslušníkov MOPS je vykonávanie v spolupráci s miestnou samosprávou preventívne opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, napríklad upozorňovanie na správne nakladanie s odpadom, triedenie odpadov do zberných nádob, upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy a porastov, pálenie komunálneho odpadu a zakladanie čiernych skládok, rozoberanie starých motorových vozidiel.

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.04.2023
Celková suma
168,827 €
Vlastné zdroje
8,441 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Miestna poriadková služba Dobšiná
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
10,0 (osoby)
Cieľ
10,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok 2,3/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
17,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 2,3/2022

Paušálne výdavky 2,3/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
3,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 6,7/2022

Sumarizačný hárok 6,7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
17,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 6,7/2022

Paušálne výdavky 6,7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
3,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 4,5/2022

Sumarizačný hárok 4,5/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
17,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 4,5/2022

Paušálne výdavky 4,5/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
3,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 8,9/2022

Sumarizačný hárok 8,9/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
17,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Paušálne výdavky 8,9/2022

Paušálne výdavky 8,9/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
3,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok 02,03/2022

Sumarizačný hárok 02,03/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
17,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 02,03/2022

Paušálne výdavky 02,03/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 11,12/2022

Sumarizačný hárok 11,12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
17,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 11,12/2022

Paušálne výdavky 11,12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 1,2/2023 - opravený

Sumarizačný hárok 1,2/2023 - opravený

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
18,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálne výdavky 1,2ú2023

Paušálne výdavky 1,2/2023

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
3,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok 3/2023 - opravený

Sumarizačný hárok 3/2023 - opravený

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
9,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 3/2023 - opravené

Paušálne výdavky 3/2023 - opravené

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok 4/2023

Sumarizačný hárok 4/2023

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
2,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 4/2023

Paušálne výdavky 4/2023

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Dobšiná
IČO
00328197
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.