Popis projektu

Cieľom projektu  je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.  Budovanie konkurencieschopného, atraktívneho a bezpečného priestoru ako neoddeliteľná súčasť verejnej osobnej dopravy, ktorá vyrieši kvalitnejší priestor VOD obyvateľom vrátane imobilných.

:

- zvýšenie počtu osôb prepravených integrovanou VOD prostredníctvom zatraktívnenia VOD -budovaním súvisiacej infraštruktúry

Opatrenia v rámci investičnej priority sú v súlade s cieľmi Stratégie rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy v SR do roku 2030, ktorá identifikuje aktuálny stav v oblasti v jednotlivých regiónoch SR, identifikuje jeho príčiny a uvádza možnosti budúceho vývoja. IROP sa svojou stratégiou snaží o elimináciu negatívnych stránok, úzkych miest a obmedzení v rámci VOD prostredníctvom infraštruktúrnych opatrení, ktorých realizáciou sa prispeje k dosiahnutiu cieľov VOD pre oblasť organizácie, prevádzky a predovšetkým infraštruktúry.

Projekt je súlade s globálnym cieľom IROP a so stratégiou IROP, PO 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť nadväzujúcu na špecifický cieľ príslušnej prioritnej osi 1, Investičná priorita: 1.2, Špecifický cieľ: 1.2.1- Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Prioritná os 1 je zameraná na podporu trvalo udržateľného miestneho, regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom verejnej osobnej dopravy a ďalších udržateľných druhov dopravy. 

Miesto realizácie - kataster obce Pusté Úľany.

C. RIUS bez UMR Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)

Aktivitu C.3.

Aktivitu C.5. 

P0473 - Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok - počet 1

P0567 - Počet zavedených parkovacích systémov - počet 2 (systémy parkovania P+R, B+R, K+R) 

 sú všetci obyvatelia obce aj priľahlých obci, ktorí cestujú za prácou a občianskou vybavenosťou, kultúrov a účastníci cestnej premávky, ktorí využívajú osobnú dopravu a mohli by využívať atraktívnejšiu VOD.

Viac
Subjekt
Obec Pusté Úľany
Miesta realizácie
Pusté Úľany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.04.2023
Celková suma
138,246 €
Vlastné zdroje
6,912 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
302Y28800001 - RIUS bez UMR Zlepšenie i…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zle…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
23.01.2019
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
28.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
21.09.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených parkovacích systémov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 20220493 - REMU s.r.o.

Faktúra č. 20220493 - REMU s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
REMU s.r.o.
Žiadaná suma
71,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Faktúra č. 20220493 - REMU s.r.o.

Faktúra č. 20220493 - REMU s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
REMU s.r.o.
Žiadaná suma
71,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20220543 - REMU s.r.o.

Faktúra č. 20220543 - REMU s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
REMU s.r.o.
Žiadaná suma
23,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Faktúra č. 20220543 - REMU s.r.o.

Faktúra č. 20220543 - REMU s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
REMU s.r.o.
Žiadaná suma
23,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230144 - REMU s.r.o.

Faktúra č. 20230144 - REMU s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
REMU s.r.o.
Žiadaná suma
36,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Faktúra č. 20230144 - REMU s.r.o.

Faktúra č. 20230144 - REMU s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
REMU s.r.o.
Žiadaná suma
36,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2023001 - Ing. Peter Steiner

Faktúra č. 2023001 - Ing. Peter Steiner

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Faktúra č. 2023001 - Ing. Peter Steiner

Faktúra č. 2023001 - Ing. Peter Steiner

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
Obec Pusté Úľany
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

FA- PHF design - Projektová dokumentácia-Mult. uzol

Faktúra č. 2019002 - Projektova dokumentácia Mult. Uzol

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov IČO
Názov
Obec Pusté Úľany
IČO
00306134
Názov
REMU s.r.o.
IČO
46767410
Názov
Ing. Peret Steiner
IČO
22675205
Názov
PHF design, s.r.o.
IČO
50615882
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.