Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je .
K naplneniu  hlavného cieľa smerujú aj stanovené špecifické ciele projektu:
- zlepšiť  mikroklímu dotknutého územia a to znížením povrchovej teploty v okolí strešného plášťa budovy, následným znížením odrazeného tepla do priestoru  , zvýšením množstva zadržiavanej vody a zvýšením vlhkosti vzduchu ,
- mimoúrovňovo doplniť chýbajúcu zeleň na centrálnom námestí MČ Košice Šaca a tým zvýšiť jeho funkčnú, estetickú, ekostabilizačnú a environmentálnu hodnotu,
 - posilniť ekosystémové služby, zlepšiť mikroklimatické pomery  a tým prispieť k  celkovému zlepšeniu životného prostredia.


Naplnenie cieľa povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP. Realizáciou hlavnej aktivity projektu „Realizácia extenzívnej zelenej strechy“  s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene dosiahneme vznik environmentálne hodnotného verejného priestoru zelene, ktorá mimoúrovňovo doplní chýbajúcu zeleň v lokalite, ktorá je preexponovaná povrchmi, ktoré nemajú schopnosť pohlcovať teplo a odvádzajú zrážkovú vodu do verejnej kanalizácie – týmto opatrením zabránime nadmernému prehrievaniu mikroklímy v danej lokalite.
Plánované výstupy projektu prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia, posilneniu ekologickej stability a zlepšeniu mikroklimatických pomerov v doknutej oblasti.


Miestom realizácie projektu je mesto Košice, Mestská časť Košice Šaca, budova Miestneho úradu.
Projektom dosiahneme naplnenie merateľného ukazovateľa:

Viac
Subjekt
Mestská časť Košice - Šaca
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Šaca
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.08.2023
Celková suma
119,559 €
Vlastné zdroje
5,978 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
30.05.2023
Názov
Realizácia extenzívnej zelenej strechy
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
04.05.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
15.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
697,84 (m2)
Cieľ
697,84 (m2)
Naposledy aktualizované
27.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra STAVOTREND MI č.2023015

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Šaca
Dodávateľ
STAVOTREND MI, s.r.o.
Žiadaná suma
114,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra STAVOTREND MI č.2023015

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Šaca
Dodávateľ
STAVOTREND MI, s.r.o.
Žiadaná suma
114,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov IČO
Názov
STAVOTREND MI, s.r.o.
IČO
44846207
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.