Popis projektu

Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v meste Sečovce bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia.

je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Táto je v súlade sošpecifickým cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. Pomoc im v rámci mesta poskytnú napríklad aj terénni sociálni pracovníci ako aj sociálne oddelenie mesta. Členovia MOPS budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad oochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou.

- príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít


počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.09.2022
Celková suma
192,095 €
Vlastné zdroje
9,605 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
11,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 1/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 2/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 3/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Mzdy 4/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 4/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Paušál 4/2022

Paušálne výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 5/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 5/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Paušál 5/2022

Paušálne výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 6/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 6/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Paušál 6/2022

Paušálne výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 7/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
10,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Paušál 7/2022

Paušálne výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 8/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 8/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Paušál 8/2022

Paušálne výdavky 8/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 9/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 9/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzda

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 8/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 7/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 7/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzda

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 8/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.