Popis projektu

Žiadateľom nenávratného finančného príspevku je obec Veľké Dravce. Obec sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska, ktorá patrí do jednej z najmenej rozvinutých regiónov. Projekt vychádza z Operačného programu Ľudské zdroje a jeho Prioritnej osi 8. REACT-EU, Investičnej priority 8.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a prípravy zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, špecifického cieľa 8.1.1. Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom t.j.  posilnenie miestneho aktivizmu, podporiť komunitný rozvoj, znížiť mieru delikvencie, udržiavanie verejného poriadku, štandardu kvality životného prostredia v miestnej lokalite, vykonávať preventívne opatrenia v súlade so zeleným aspektom, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia v spolupráci so samosprávou, ktorú miestny obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít obývajú. Cieľovou skupinou projektu budú príslušníci a obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít, zamestnanci, zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami. Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom operačného programu ľudských zdrojov „Podpora rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce a na zlepšenie ich sociálnej situácie.“ Projektom žiadateľ naplní merateľný ukazovateľ P0886 – počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – v počte 2Členovia MOPS budú v počte 4, z toho MRK 2. Doba realizácie projektu je 15 mesiacov s celkovými oprávnenými výdavkami projektu

Viac
Subjekt
Obec Veľké Dravce
Miesta realizácie
Veľké Dravce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2023
Celková suma
67,531 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
MOPS
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
2,0 (osoby)
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok 05/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky 05/2022

Paušálne výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok 06/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
2,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 06/2022

Paušálne výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok 07/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 07/2022

paušálne výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 09/2022

paušálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok 09/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok 08/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 08/2022

Paušálne výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 10/2022

Paušálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 10/2022

Sumarizačný hárok 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 11/2022

Sumarizačný hárok 11/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 11/2022

paušálne výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 02/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 01/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 03/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok 04/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 04/2022

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 12/2022

Sumarizačný hárok 12/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 01/2023

Sumarizačný hárok 01/2023

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 01/2023

Paušálne výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 02/2023

Sumarizačný hárok 02/2023

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 02/2023

Paušálne výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 03/2023

Sumarizačný hárok 03/2023

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky 3/2023

paušálne výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Veľké Dravce
IČO
00316512
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.