Popis projektu

Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej siete na medzinárodný európsky ťah E 571 a E 572 v smere západ – východ, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. K dosiahnutiu tohto cieľa v Banskobystrickom kraji v dopravnom uzle v meste Zvolen je v úvode potrebné obstaranie projektovej dokumentácie, pre chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 od križovatky s rýchlostnou cestou R1 po existujúcu križovatku vybudovanú v rámci úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša.

Rýchlostná cesta R2 bola definovaná vo vládou schválenom “Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030” – v januári 2017. Dobudovanie  stredoslovenskej cestnej osi západ - východ (rýchlostnej cesty R2 v úseku Trenčín – Žiar nad Hronom – Lučenec - Košice),  ako súčasti súhrnnej siete TEN-T, významným spôsobom prispeje k zlepšeniu vzájomného prepojenia Trenčína, Zvolena/Banskej Bystrice a Košíc a taktiež odľahlých regiónov zasiahnutých štrukturálnymi zmenami v ekonomike a vysokou mierou nezamestnanosti. Vzhľadom na jej križovanie s rýchlostnou cestou R1 zabezpečí tiež vzájomné prepojenie Bratislavy a Košíc tzv. „južnou trasou“. Vybudovanie tejto cestnej osi poskytne potrebnú kapacitu a úroveň bezpečnosti, ktoré sú v súčasnosti na niektorých úsekoch ciest I. triedy I/9 a I/16 dlhodobo silne nedostačujúce.

Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Merateľným ukazovateľom projektu je:

P0366  Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 1ks

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
317,207 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
B. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
19.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
12.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

November 2023

November 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov IČO
Názov
HBH Projekt spol s.r.o.
IČO
31815332
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.