Popis projektu

Cieľom nasadenia informačného systému (IS) Security Information and Event Management (SIEM) je zavedenie monitorovania, centrálneho logovania a auditovania udalostí informačných systémov ÚVO, aplikačnej a komunikačnej infraštruktúry hlavne vo vzťahu k informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IKB). IS SIEM poskytne centralizovaný pohľad na všetky relevantné bezpečnostné informácie z IT infraštruktúry ÚVO v reálnom čase a vyhodnotí rizikové bezpečnostné udalosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na zabezpečenie procesov ÚVO, poskytovanie základných služieb a smerovať až k vzniku kybernetického bezpečnostného incidentu.

Cieľ bude realizovaný hlavnými aktivitami  Analýza a Dizajn, Nákup hardvéru a krabicového softvéru, Implementácia  a Testovanie a posledná aktivita Nasadenie. 

Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľný ukazovateľ je P0193 počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov, ktorého cieľová hodnota je „1“.     

Cieľovou skupinou sú všetci účastníci procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejní obstarávatelia a obstarávatelia, podnikatelia, pracovníci úradu pre verejné obstarávanie, orgány auditu a kontroly.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.10.2023
Celková suma
358,830 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.