Popis projektu

Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obci Parchovany bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia.

je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Táto je v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi policajnými zložkami. Členovia MOPS budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou.

- príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2023
Celková suma
67,531 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 1,2,3/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 1,2,3/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 4,5,6/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
10,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 4,5,6/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 7,8/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
6,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 7,8/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 9/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 9/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
3,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 11,12/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
6,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 11,12/2022

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálne výdavky 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 2/2023

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Paušálna sadzba

Paušálne výdavky 2/2023

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 3,4/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 3,4/2023

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
7,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 3,4/2023

Paušálna sadzba 3,4/2023

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Parchovany
IČO
00331813
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.