Popis projektu

Skvalitnenie životného prostredia obyvateľov obce Nitra nad Ipľom s prihliadnutím na obyvateľov MRK

Stavebné práce:

Rekonštrukcia chodníka, vetva A - počet obydlí MRK - 6, počet obyvateľov MRK – 59 (aktualizovaný počet doktnutých CS ku dňu doplnenia žoadosti o NFP z 56 na 59)

Rekonštrukcia chodníka, vetva B - počet obydlí MRK - 7, počet obyvateľov MRK - 34  (aktualizovaný počet doktnutých CS ku dňu doplnenia žoadosti o NFP z 23 na 34)

Dobudovanie chodníka, vetva C - počet obydlí MRK - 11, počet obyvateľov MRK – 62

Projektová dokumentácia

Stavebný dozor

Externý manažment

Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v obci Nitra nad Ipľom v počte 155 obyvateľov  (aktualizovaný počet doktnutých CS ku dňu doplnenia žoadosti o NFP z 141 na 155). V konečnom dôsledku sa projekt dotkne všetkých obyvateľov obce v počte vyše 380 obyvateľov  (aktualizovaný počet obyvateľov obce ku dňu doplnenia žoadosti o NFP z 350 na 380).

Miesto realizácie je intravilán obce Nitra nad Ipľom:

Rekonštrukcia chodníka, vetva A - počet obydlí MRK - 6, počet obyvateľov MRK – 59

Rekonštrukcia chodníka, vetva B - počet obydlí MRK - 7, počet obyvateľov MRK - 34

Dobudovanie chodníka, vetva C - počet obydlí MRK - 11, počet obyvateľov MRK – 62

Viac
Subjekt
Obec Nitra nad Ipľom
Miesta realizácie
Nitra nad Ipľom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.10.2023
Celková suma
53,525 €
Vlastné zdroje
2,676 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora budovania základnej technickej …
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
06.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
13.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
14.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
155,0 (osoby)
Cieľ
155,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nitra nad Ipľom
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
24,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nitra nad Ipľom
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
24,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nitra nad Ipľom
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
23,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nitra nad Ipľom
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
23,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nitra nad Ipľom
Dodávateľ
PROMOST s.r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Riadenie projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nitra nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nitra nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov IČO
Názov
KOLEK, s.r.o.
IČO
36001465
Názov
PROMOST s.r.o.
IČO
45351856
Názov
Ing. Želmíra Kolimárová
IČO
54364078
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.