Popis projektu

„Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár“ je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Poltár. Projekt poskytne zamestnanie po dobu 15 mesiacov.

sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v meste Poltár. má byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia.

P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 4.

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.04.2023
Celková suma
64,032 €
Vlastné zdroje
3,202 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
3,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok 7-.9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
7,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 7-9/2021

Paušálne výdavky 7-9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 2-4/2022

Sumarizačný hárok 2-4/2023

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
8,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 2-4/2022

Paušálne výdavky 2-4/2022

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 5-7/2022

Paušálne výdavky 5-7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 8-9/2022

Paušálne výdavky 8-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok 5-7/2022

Sumarizčný hárok 5-7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
8,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 8-12/2022

Sumarizačný hárok 8-12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
16,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 1-4/2023

Sumarizačný hárok 1-4/2023

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
13,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 1-4/2023

Paušálne výdavky 1-4/2023

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
3,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Poltár
IČO
00316342
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.