Popis projektu

Zámerom predkladaného projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v katastrálnom území (intraviláne) obce Parchovany. Konkrétne sa jedná o riešenie 3 vodozádržných opatrení v podobe vybudovania vsakovacej spevnenej plochy pri obecnom úrade, vsakovacej spevnenej plochy pri komunitnom centre a vybudovanie dažďovej záhrady pri obecnom úrade. Ide o opatrenia, ktoré umožňujú vsakovanie a zadržiavanie zrážkovej vody a spoločne s prvkami zelenej infraštruktúry (výsadnou zelene), ako aj prvkami technického charakteru prispejú k zmierneniu zmeny klímy a životného prostredia.

Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v obci Parchovany.1. Stabilizovať miestne klimatické pomery zvlášť v súvislosti so zrážkami a teplotami.
2. Zvýšiť podiel prvkov zelenej infraštruktúry.
3. Zvýšiť povedomie a informovanosť o zmene klímy a prispôsobiť sa týmto zmenám.

Projekt plánujeme realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a dvoch podporných aktivít (riadenie projektu, publicita projektu). Hlavnou aktivitou projektuje je "".

- obyvatelia obce Parchovany v počte 1939, z toho 400 obyvateľov pochádza z MRK

- návštevníci obce

- širšia verejnosť

Začiatok realizácie: Marec 2021

Koniec realizácie: Október 2021

Dĺžka trvania: 8 mesiacov

 

- katastrálne územie obce Parchovany, parcela č. 1/1 (LV č. 1051) a parcela č. 526/1 (KN-E 300/1 - LV č. 1781)

- P0121: Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2863,83 m2

- P0368: Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 3

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2022
Celková suma
143,176 €
Vlastné zdroje
7,159 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C. Vodozádržné opat…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
29.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
16.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
2863,83 (m2)
Cieľ
2863,83 (m2)
Naposledy aktualizované
31.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Služby - Medzilaborce s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Služby - Medzilaborce, s. r. o., r. s. p.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Služby - Medzilaborce, s. r. o., r. s. p.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,423 €
Schválené na preplatenie
86,423 €
Realizácia
07.12.2022
Názov

Faktúra za stavebné práce E02

Služby - Medzilaborce s. r. o., r. s. p.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce E02

Služby - Medzilaborce s. r. o., r. s. p.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce E03

Služby - Medzilaborce s. r. o., r. s. p.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce E03

Služby - Medzilaborce s. r. o., r. s. p.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výplatná páska za poskytnutie služby

Výplatná páska za 02/2023

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Parchovany

Suma celkom
16,028 €
Vrátená suma
3,339 €
Suma na vymáhanie
16,028 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.