ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Projekt je pokračovaním projektu „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)“ pre časť Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – zastávka (ďalej len „TIOP č. 6 zastávka“). Druhá časť Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – odbočka (ďalej len „TIOP č. 6 odbočka“) bude realizovaná z dôvodu zvýšenia priepustnosti trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava  Nové Mesto.
 
Predmetom projektu je vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru zlúčenej s dokumentáciou pre územné rozhodnutie (ďalej len „DSZ/DÚR“) pre TIOP č. 6 odbočka, zabezpečenie prieskumov pre TIOP č. 6 odbočka, zabezpečenie prieskumu: dopravno-inžinierske podklady a prieskumu: spracovanie vibroakustickej štúdie pre TIOP č. 6 zastávka, vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa vrátane zabezpečenia súvisiacej inžinierskej činnosti pre DSPRS pre TIOP č. 6 odbočka a pre TIOP č. 6 zastávka, zabezpečenie prieskumu: doplnkový geodetický, vybudovanie vytyčovacej siete stavby s nútenou centráciou prvej triedy presnosti (supervysoká presnosť) pre TIOP č. 6 zastávka.
 
Budovaním terminálov integrovanej osobnej prepravy a ich zapájaním do siete integrovaného dopravného systému vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov predmetných lokalít k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na cestných komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií, vo vyšších kapacitných možnostiach siete, a v neposlednom rade v efektívnejšom riadení dopravy.
 
Spomínané priaznivé vplyvy na udržateľnú mobilitu, rozvoj verejnej osobnej dopravy a životné prostredie odzrkadľujú požiadavky a ciele vytýčené v rámci európskej stratégie „Európa 2020“.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.12.2023
Celková suma
484,640 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Výzva
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita č. 3 Vypracovanie projektovej …
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 2 Vypracovanie projektovej …
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 1 Vypracovanie projektovej …
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
08.05.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prieskum geodetický, overenie východzej siete železničných polygónov

faktúra č. 21020012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Prieskum inžiniersko-geologický

faktúra č. 21020012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Prieskum inžinierskych vedení

faktúra č. 21020012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Prieskum polohopisné a výškopisné geodetické zameranie

faktúra č. 21020012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Prieskum ekologické hodnotenie kameniva

faktúra č. 21020012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

DSZ/DÚR (70%)

faktúra č. 21020017

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Prieskum: dopravno-inžinierske podklady

faktúra č. 21215

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Prieskum: spracovanie vibroakustickej štúdie

faktúra č. 220100021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prieskum: spracovanie vibroakustickej štúdie

faktúra č. 220100021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

DSZ/DÚR (15% zádržné)

faktúra č. 21020017 (zádržné - žiadosť z 23.03.2022)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

DSZ/DÚR (15% zádržné)

faktúra č. 21020017 (zádržné - žiadosť z 23.03.2022)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.