Popis projektu

Predmetom projektu je vytvorenie prestupného uzla medzi železničnou, autobusovou, cyklistickou, osobnou automobilovou dopravou a peším ťahom, vybudovanie záchytného parkoviska pre 256 vozidiel, reorganizovanie dopravnej situácie v území predstaničného priestoru okresného mesta Šaľa, vybudovanie autobusovej stanice na novom mieste aj s verejnými sociálnymi zariadeniami priamo pred budovu železničnej stanice a s 8 nástupišťami pre autobusy, vybudovanie stojísk pre 45 bicyklov a 8 boxov na bicykle, vytvorenie podmienok bezkolízneho pohybu chodcov, autobusov a automobilov, vytvorenie zóny pre peší prechod a dotvorenie zelene a priestoru pre čakanie s deťmi s cieľom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta Šaľa a nadväzujúcich regiónov. Zároveň vytvoriť podmienky pre udržateľný a vyvážený územný rozvoj, rast a konkurencieschopnosť mesta, pretože v súčasnosti v Šali pri autobusovej a ani pri železničnej stanici nie sú vytvorené riadne podmienky pre parkovanie vozidiel, súčasný prechod cestujúcich medzi autobusovou a železničnou stanicou je komplikovaný cez tri priechody pre chodcov. Cestujúci takýto presun riešia skracovaním si cesty priamo cez cestnú komunikáciu, čo vytvára kolízne a nebezpečné situácie. Celkový súčasný stav predstaničného priestoru, ktorý je zároveň vstupnou bránou do mesta, je obyvateľmi považovaný za hanbu mesta, jednoznačne je označovaný za konkurenčnú nevýhodu oproti iným sídlam a znižuje kvalitu života v meste a potenciál jeho ďalšieho rastu.

V neposlednom rade je cieľom projektu zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, ktorá má  oproti individuálnej doprave pozitívny vplyv na životné prostredie, čo v našom meste, ktoré je historicky známe centrum priemyslu,  a podľa dopravných prieskumov k územnému generelu dopravy aj permanentne dopravne preťažené, má aj neoceniteľnú hodnotu. Všetky aktivity projektu sú nasmerované na vytvorenie infraštruktúrnych podmienok pre udržateľnú mestskú a prímestskú mobilitu rozvojom a zvýšením atraktivity infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta Šaľa, ktorá zaznamenáva v posledných rokoch podľa štatistík pokles počtu cestujúcich z a na zastávky autobusovej a železničnej stanice. Toto všetko vyplýva z nevyhovujúcich podmienok pre cestujúcich a z dôvodu absencie modernej, bezpečnej, funkčnej a kvalitnej infraštruktúry a nedostatku pocitu bezpečia v rámci predstaničného priestoru  a má za následok dlhodobé postupné uprednostňovanie inej ako verejnej dopravy. Projekt má za cieľ prispieť k zamedzeniu tohto trendu, prilákanie cestujúcich k verejnej doprave a v konečnom dôsledku odľahčenie cestných komunikácií nielen v rámci mesta, ale aj na cestách, smerujúcich za prácou v iných mestách.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
5,824,732 €
Vlastné zdroje
291,237 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Záchytné parkovisko - predstaničný prie…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zle…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
02.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
02.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených parkovacích systémov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

dočasný veľkoplošný pútač

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
REALEXPO, s.r.o.
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
34,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
926,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
662,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

trvalá tabuľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
REALEXPO, s.r.o.
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,198,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

stavebný dozor obdobie december 2022 až august 2023

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

stavebný dozor obdobie december 2022 až august 2023

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,242,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,242,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
132,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,708,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
132,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,708,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
MBM-GROUP, a.s.
IČO
36740519
Názov
REALEXPO, s.r.o.
IČO
36539350
Názov
Ing. Jozef Popaďák
IČO
17290023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.