Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovanej rómskej komunity, ktorá žije na bývalom majeri za obcou Tibava. Dobudovanie verejného vodovodu je riešením urgentnej situácie so zásobovaním pitnou vodou v tejto lokalite. Je opatrením proti rozbehnutému procesu getoizácie lokality a je to príležitosť pre individuálnu snahu obyvateľov o bývanie v obydliach so zavedenou tečúcou pitnou vodou. Navrhované riešenie zabezpečí dostatok kvalitnej pitnej vody minimálne 40 obyvateľom, ktorí celoročne žijú v lokalite a nemigrujú za prácou. Tí teraz čerpajú vodu zo studne, ktorá nie je evidovaným a spoľahlivým zdrojom čistej vody a okrem toho jej výdatnosť kolíše.

Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ zlepšovaním technickej vybavenosti územia zvyšovať šance obyvateľov na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie na trh práce.

Špecifické ciele projektu:
1. Vybudovať systém zásobovania segregovaného rómskeho osídlenia vodou prostredníctvom vodovodného rozvodného potrubia.
2. Zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
3. Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK - jednak zlepšením dostupnosti pitnej vody, ale aj osvetovou a edukačnou činnosťou a každodennou prácou s príslušníkmi MRK a formami svojpomoci a pozitívnych príkladov zvýšenej kvality života v priamej nadväznosti na zvýšenie hygienických štandardov.
4. Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce a podporiť ich sociálnu integráciu.

Hlavná aktivita
Projekt sa realizuje za pomoci jednej hlavnej aktivity. Aktivita 1: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode.
Typ aktivity: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko-nákladové opatrenia.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia rómskeho osídlenia mimo obce, ktoré je v Atlase rómskych komunít  (2019) označené ako Táňa.

Miesto realizácie projektu: Obec Tibava, okres Sobrance, Košický kraj

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:
P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 40

Viac
Subjekt
Obec Tibava
Miesta realizácie
Tibava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2020 - 01.10.2022
Celková suma
85,718 €
Vlastné zdroje
4,286 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
29.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
31.01.2023
Názov
Zabezpečenie prístupu k pitnej vode
Typ
Podpora prístupu k …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
27.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu
Hodnota
38,0 (osoby)
Cieľ
40,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.01.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

fa 2022018

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

fa 2022018

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Externy manazment - riadenie projektu

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Externy manazment - priprava projektoveho zameru a spracovanie ZoNFP

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

dokumentacia pre realizaciu stavby

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

stavebny dozor

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

projektová dokumentácia

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

pripravna a projektova dokumentacia - porealizacne zameranie

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

pripravna a projektova dokumentacia - predrealizacne zameranie

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Vypracovanie verejného obstarávania

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Pripravna a projektova dokumentacia - inziniering

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

pripravna a projektova dokumentacia - inziniering

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Externy manazment - priprava projektoveho zameru a spracovanie ZoNFP

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Externy manazment - priprava projektoveho zameru a ZoNFP

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Externy manazment - priprava projektoveho zameru a ZoNFP

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Externy manazment - riadenie projektu

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

externy manazment - riadenie projektu

faktura

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
200 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
RAVOZA s.r.o.
IČO
50310810
Názov
HydroVolt Energy, s.r.o.
IČO
46342737
Názov
Lenka Hujdičová
IČO
46285792
Názov
Ing. Ján Džuba
IČO
34833951
Názov
Ing. Milan Uhorščák
IČO
34327312
Názov
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o.
IČO
45353221
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.