Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie ďalších moderných cyklotrás spadajúcich do prihraničnej oblasti pri Baťove kanáli  a na Záhorí ktoré budú dopĺňať už jestvujúcu sieť cyklotrás vybudovaných pri Baťove kanáli a na Záhorí v rámci projektov cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ. Dané územie disponuje množstvom prírodných a kultúrnych zaujímavostí (prístavisko Veselí Nad Moravou, ktoré je využívané pre Baťov kanál, Zámok v Holíči,  Kostol SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ v Kopčanoch v priamej nadväznosti na lávku cez rieku Moravu ). Cyklotrasy budú slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice . Dopravná dostupnosť je zaistená pomocou existujúcich komunikácií, významnou je tiež možnosť dopravy s bicyklom prostredníctvom vlakovej dopravy. Súčasťou projektu je propagácia, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o tunajšom  jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v prihraničnej oblasti.

Viac
Subjekt
Združenie obcí CykloEko
Partneri
Obce pro Baťův kanál
Miesta realizácie
Holíč, Veselí nad Moravou
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.05.2023
Celková suma
1,699,982 €
Vlastné zdroje
125,377 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
17.07.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
17.07.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
17.07.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
17.07.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
5,1692 (km)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na prípravu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
7,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
3,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
3,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
805,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
13,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
16,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
805,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
13,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Združenie obcí CykloEko
Dodávateľ
Združenie obcí CykloEko
Žiadaná suma
16,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové (I)

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné (NIV)

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné (NIV)

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové (I)

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obce pro Baťův kanál
IČO
75068478
Názov
Združenie obcí CykloEko
IČO
51057051
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.