Popis projektu

Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany bude po uvedení do prevádzky súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojený na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. V súčasnosti celý objem dopravy (tranzitnej aj zdrojovej) prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo so sebou prináša všetky negatívne vplyvy na životné prostredie v zastavanom území mesta Košice.

Potreba dokončiť uvedený úsek vyplýva zo Strategického plánu rozvoja infraštruktúry SR do r. 2030 – Masterplan – Dopravná stratégia SR, ktorý predstavuje základný dokument pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je postupné dokončenie rýchlostného  koridoru R2. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť hlavné národné a medzinárodné cestné spojenie, a zníženie dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice. Tento hlavný cieľ je v súlade so špecifickým cieľom 6.1  prioritnej osi 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T Core) OP Integrovaná infraštruktúra, ktorým je "Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest".

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Sokoľany, Haniska, Valaliky, Kokšov-Bakša, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Košická Polianka, Sady nad Torysou, Košické Oľšany, Košice - mestská časť Šaca, Košice - mestská časť Šebastovce, Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Krásna, Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.06.2023
Celková suma
5,762,900 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
B. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
10.06.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
10.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.07.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA DSP I. úsek 60% + 8A

FA DSP I. úsek 60% + 8A

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2018
Názov

FA DP II. úsek

FA DP II. úsek

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
911,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2019
Názov

FA DSP I. úsek 20%

FA DSP I. úsek 20%

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

FA DSP II. úsek 20%

FA DSP II. úsek 20%

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

FA DSP II. úsek 60% + 8A

FA DSP II. úsek 60% + 8A

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2018
Názov

Máj 2023 DP podľa ZoD

Máj 2023 DP podľa ZoD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

December 2017 DSP

December 2017 DSP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2018
Názov IČO
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Názov
Valbek, s.r.o.
IČO
36612642
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.