Popis projektu

Trasa rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná sa na začiatku úseku napája na už zrealizovaný úsek R3 Trstená – obchvat, ktorý bol odovzdaný do užívania v novembri roku 2010. Následne vedie po svahoch na ľavom brehu rieky Oravica. Mostom 201 križuje koryto Krivého potoka v km 0,200, mostom 202 terénnu depresiu v km 0,750. Ďalej trasa vedie po úbočí vrchov východne od  mesta Tvrdošín smerom k Nižnej nad Oravou. Od km 1,142 je trasa za areálom PD Žiarec  zovretá medzi bezmenný potok a Krátky potok, ktoré prekonáva mostami 203 v km 1,300 a 204 v km 2,050. Odtiaľ ide do súbehu s ľavým brehom koryta rieky Oravy medzi ľavobrežným prítokom bezmenného potoka v km 3,200 križovaný mostom 205 a údolie Martinovho potoka v km 4,200 križované mostom 206. Úsek končí mimoúrovňovou križovatkou v obci Nižná, kde dôjde k napojeniu na cestu I/59 prostredníctvom vetvy C privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná-sever.

Cieľom projektu je dobudovanie ďalšieho úseku rýchlostnej cesty R3, ktorá je súčasťou celoštátnej cestnej siete. Skvalitnia sa podmienky pre vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zároveň sa prispeje sa k vytvoreniu lepších životných podmienok pre danú lokalitu.

Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu úseku rýchlostnej cesty v sieti TEN-T mimo CORE s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miesto realizácie projektu sa nachádza  v severnej časti stredného Slovenska a trasa vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Z geografického hľadiska sa stavba nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, v k.ú. mesta Tvrdošín a obce Nižná nad Oravou.

Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

P0006 Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE): 5,58 km.

P0649 Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách: 2 415 959 eur 

P0669 Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): 0,108 t 

P0676 Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): 3,382 t 

 

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Nižná, Tvrdošín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2021 - 01.11.2023
Celková suma
20,840,583 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,300,482 €
Nezrovnalosti
18,353 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce
Typ
A. Výstavba rýchlos…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,108 (tona)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
5,58 (km)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
2,415,959 €
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
3,382 (tona)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (%)
Cieľ
53,5 (%)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Marec 2021

Marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Apríl 2021

Apríl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Júl 2021

Júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Október 2021

Október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

November 2021

November 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Január 2022

Január 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Marec 2022

Marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Máj 2021

Máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Jún 2021

Jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

August 2021

August 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

September 2021

September 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

December 2021

December 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Február 2022

Február 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Apríl 2022

Apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Júl 2022

Júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Júl 2022

Júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Máj 2022

Máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
971,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Jún 2022

Jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
776,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

August 2022

August 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
797,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

August 2022

August 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
797,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

September 2022

September 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

September 2022

September 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

R3 T_N faktúra za 10/2022

R3 T_N faktúra za 10/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
691,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

R3 T_N faktúra za 10/2022

R3 T_N faktúra za 10/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
691,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

December

December

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

December

December

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

November 2022

November 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300,482 €
Schválené na preplatenie
1,300,482 €
Realizácia
-
Názov

November 2022

November 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Január 2023

Január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Január 2023

Január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

November 2023

November 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,285,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Február 2023

Február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Február 2023

Február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Marec 2023

Marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Apríl 2023

Apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Apríl 2023

Apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Máj 2023

Máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jún 2023

Jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jún 2023

Jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Júl 2023

Júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Júl 2023

Júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

August 2023

August 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
916,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

August 2023

August 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
916,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

September 2023

September 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

September 2023

September 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Október 2023

Október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Október 2023

Október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
17,292 €
Vrátená suma
17,292 €
Suma na vymáhanie
17,292 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
472 €
Vrátená suma
472 €
Suma na vymáhanie
472 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
588 €
Vrátená suma
588 €
Suma na vymáhanie
588 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
HOCHTIEF SK, s.r.o.
IČO
44298170
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.