Popis projektu

Cieľom projektu „“ (ekodukt nad I/11, ekodukt nad Šlahorovým potokom ako aj ekodukt nad železničnou traťou ŽSR) je zabezpečenie a zachovanie  nadregionálneho  terestrického  biokoridoru  pre  veľké  šelmy  a ostatnú  zver lokalizovanú pri obci Svrčinovec.

Potreba vybudovania vznikla z dôvodu zásahu projektu Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité s priľahlou križovatkou Svrčinovec do biokoridoru, čo malo za následok jeho zúženie.

       

projektu        

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Svrčinovec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2023
Celková suma
14,809,326 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
D3 Zelený most Svrčinovec
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

D3 ZMS jún 2022

D3 ZMS jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

D3 ZMS júl 2022

D3 ZMS júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

D3 ZMS august 2022

D3 ZMS august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

D3 ZMS september 2022

D3 ZMS september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

D3 ZMS október 2022

D3 ZMS október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

D3 ZMS november 2022

D3 ZMS november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

D3 ZMS december 2022

D3 ZMS december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

D3 ZMS február 2023

D3 ZMS február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS február 2023

D3 ZMS február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

D3 ZMS 1/2023

D3 ZMS 1/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

D3 ZMS marec 2023

D3 ZMS marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

D3 ZMS marec 2023

D3 ZMS marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS apríl 2023

D3 ZMS apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

D3 ZMS apríl 2023

D3 ZMS apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS faktúra za 5/2023

D3 ZMS faktúra za 5/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS faktúra za 5/2023

D3 ZMS faktúra za 5/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

D3 ZMS jún 2023

D3 ZMS jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS jún 2023

D3 ZMS jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

D3 ZMS júl 2023

D3 ZMS júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS júl 2023

D3 ZMS júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

D3 ZMS august 2023

D3 ZMS august 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS august 2023

D3 ZMS august 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

D3 ZMS september 2023

D3 ZMS september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,306,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

D3 ZMS september 2023

D3 ZMS september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,306,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 ZMS september 2023

D3 ZMS september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,306,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
VÁHOSTAV - SK, a.s.
IČO
31356648
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.