Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4“ je vybudovať most na existujúcej diaľnici D1 a umožniť koncesionárovi D4R7 výstavbu diaľnice D4 popod diaľnicu D1. Diaľnica D1 je na úseku medzi Bratislavou a Trnavou, kde sa nachádza aj riešený most, pôvodne 4-pruhová, dočasne skapacitnená pridaním ďalšieho jazdného pruhu v každom smere, na úkor spevnenej krajnice. Cieľom  projektu je  rozšíriť diaľnicu D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava – mimoúrovňová križovatka Triblavina a zabezpečiť dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4, a to prostredníctvom realizácie mosta SO 232-05 v priestore križovatky Ivanka sever v km 1,713. 

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Vajnory
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
5,695,062 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
27.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
05.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,0318 (km)
Cieľ
0,0318 (km)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Marec 2020 - 2. zádržné

Marec 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Apríl 2020 - 2. zádržné

Apríl 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Máj 2020 - 2. zádržné

Máj 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

August 2020 - 2. zádržné

August 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
11,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Október 2020 - 2. zádržné

Október 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
16,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Jún 2020 - 2. zádržné

Jún 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
9,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Júl 2020 - 2. zádržné

Júl 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
11,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

September 2020 - 2. zádržné

September 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
18,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

November 2020 - 2. zádržné

November 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
4,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

December 2020 - 2. zádržné

December 2020 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Január 2021 - 2. zádržné

Január 2021 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
10,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Február 2021 - 2. zádržné

Február 2021 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
11,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Marec 2021 - 2. zádržné

Marec 2021 - 2. zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Triblavina apríl 2020

Triblavina apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
41,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Triblavina máj 2020

Triblavina máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
18,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Triblavina jún 2020

Triblavina jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
359,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Triblavina marec 2020

Triblavina marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
59,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Triblavina júl 2020

Triblavina júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
447,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Triblavina august 2020

Triblavina august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
429,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Triblavina november 2020

Triblavina november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
183,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Triblavina september 2020

Triblavina september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
704,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Triblavina október 2020

Triblavina október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
637,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Triblavina január 2021

Triblavina január 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
414,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Triblavina december 2020

Triblavina december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
101,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Triblavina február 2021

Triblavina február 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
442,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Triblavina marec 2021

Triblavina marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
78,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Apríl 2020 - zádržné

Apríl 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Január 2021 - zádržné

Január 2021 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
10,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Marec 2020 - zádržné

Marec 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

November 2020 - zádržné

November 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
4,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Máj 2020 - zádržné

Máj 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

September 2020 - zádržné

September 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
18,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Jún 2020 - zádržné

Jún 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
9,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Júl 2020 - zádržné

Júl 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
11,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Október 2020 - zádržné

Október 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
16,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

August 2020 - zádržné

August 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
11,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

December 2020 - zádržné

December 2020 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Február 2021 - zádržné

Február 2021 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
11,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Marec 2021 - zádržné

Marec 2021 - zádržné

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov IČO
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.