Popis projektu

Predmetom projektu  je modernizácia a doplnenie už existujúceho informačného systému diaľnice (ISD)  v úseku diaľnice D1 medzi Trnavou a Hornou Stredou.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom modernizácie a doplnenia informačného systému diaľnice D1. Vzhľadom na zvyšujúce sa intenzity dopravy je v rámci projektu navrhnuté líniové a sieťové riadenie dopravy s cieľom eliminovať tvorbu kongescií - vďaka optimalizácii rýchlosti dopravných prúdov sa prispeje k rovnomernejšiemu priestorovému rozloženiu vozidiel, a tiež eliminovať tvorbu  dopravných nehôd. Technológie umožnia distribuovať objektívne a aktuálne informácie o stave cestnej siete a aktuálnych poruchách a incidentoch, čím sa zvyšuje pozornosť vodiča v problematických úsekoch.

Aktivity projektu sú zamerané na modernizáciu  a doplnenie  informačného systému diaľnice (ISD) na diaľnici D1 v km 50,000 – 91,300  s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miesto realizácie  projektu je na území Trnavského a Trenčianskeho kraja v katastri obcí Modranka, Zavar, Dolné Lovčice, Horné Lovčice, Malé Brestovany, Veľké Brestovany, Bučany, Trakovice, Šulekovo, Leopoldov, Červeník, Hlohovec, Madunice, Drahovce, Piešťany, Veľké Orvište, Pobedim, Bašovce.

Merateľné ukazovatele predmetného projektu:

P0570 – Počet zavedených prvkov inteligentných dopravných systémov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T) - 202 ks.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Zavar, Dolné Lovčice, Bučany, Trakovice, Leopoldov, Červeník, Hlohovec, Madunice, Drahovce, Piešťany, Veľké Orvište, Pobedim, Bašovce, Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.06.2022
Celková suma
14,855,234 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie informačného systému
Typ
B. Budovanie inteli…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
19.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
26.10.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených prvkov inteligentných dopravných systémov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
201,0 (počet)
Cieľ
202,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Október 2020

Október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Máj 2021

Máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

November 2021

November 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
983,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

December 2020

December 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,078,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

December 2021

December 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,167,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

September 2021

September 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,037,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Október 2021

Október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,372,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov IČO
Názov
PPA INŽINIERING, s.r.o.
IČO
31376045
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.